واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose

این بخش به آشنایی با کلمه پرسشیِ whose اختصاص یافته است که برای سؤال از ملکیت اشیاء مورد استفاده قرار می گیرد و معنی آن «مال چه کسی» است. از آنجا که در فارسی ساختار مستقلی برای بیان ملکیت وجود ندارد، کلمه پرسشی مستقلی به عنوان معادل whose نیست؛ حال چگونگی ساختن سوال درباره ملکیت با استفاده از این کلمه پرسشی بیان خواهد شد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی در این رابطه را از لینک زیر مشاهده نمائید و سپس متن را مطالعه فرمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

طرح سوال با Whose

در بخش های اخیر، ساختار جملات با کلمات پرسشی مختلف بیان شد که بسیار به یکدیگر شباهت دارند. در همه این جملات، محل قرار گرفتن کلمه پرسشی، ابتدای جمله‌ است و در ادامه فرم پرسشی جمله، به صورتی که در آن فعل و فاعل جابه جا شده است، بیان می شود.

در ساخت جمله پرسشی با استفاده از کلمه پرسشی whose هم به همین صورت عمل می شود. تنها ویژگی متفاوت این کلمه پرسشی، قرار گرفتن اسم بعد از آن است. این اسم همان شئی است که درباره مالکیت آن سوال طرح می شود. به عنوان مثال، سوال «مالک این کتاب چه کسی است؟» به صورت زیر مطرح می شود:

?Whose book is this

پاسخ این سوال به این صورت خواهد بود:

        این کتاب من است.‌                                    .This is my book

Whose bag is that?                               That is Jane’s bag

همانند سایر جملات سؤالیِ دارای کلمه پرسشی، پاسخ بدون بله و خیر است و به صورت دقیق پاسخ داده می شود.

اسم خاص و عام

در زبان انگلیسی، اسم ها در یک تقسیم بندی به دو دسته اسم خاص و عام تقسیم می شوند. اسم خاص از جمله اسم افراد همانند علی، Zahra یا Joan و یا اسم شهرها، کشورها و مناطق خاص است که proper nouns نامیده می شوند.

حتما بخوانید: گرامر زبان انگلیسی در سطوح مختلف

اسم‌های عمومی و مشترک که بین مثال‌های مختلف می تواند به صورت مشترک مورد استفاده قرار گیرد، common nouns نامیده می شود. به عنوان مثال؛ میز، صندلی و دیوار.

باید توجه داشت که در جمله پرسشی با کلمه whose، اسم بعد از این کلمه پرسشی فقط می تواند اسم عام یا common nouns باشد. از این رو برای پرسیدن سوال “John پسر چه کسی است؟” نمی‌توان گفت:

?Whose John is he

برای این سوال، جمله پرسشی صحیح به صورت زیر خواهد بود:

?Whose son is he

همانطور که مشاهده می شود بعد از کلمه پرسشی از اسم معمولی son استفاده شده است‌. پاسخ نیز به این صورت خواهد بود:

He is Jack’s son.

نکته ای که در این جمله باید مورد توجه قرار گیرد، خلاصه شدن آن به شکل زیر است که در کتاب نیز بدین صورت بیان شده است:

.He is Jack’s

باید توجه داشت که در این شکل خلاصه شده، Jack’s یک ضمیر ملکی(possessive pronouns) است که به صورت کامل همانند صفت ملکی یا possessive adjective آن می باشد. همانطور که مشخص است علت این شکل خلاصه کردن و استفاده از ضمیر ملکی به جای صفت ملکی و موصوف آن، روشن بودن اسم son برای طرفین است.

بر این اساس برای خلاصه کردن جمله He is my son، نمی توان با حذف son، جمله را به این صورت بیان کرد: ‌He is my. زیرا my صفت ملکی است و در زبان انگلیسی صفت ملکی هیچگاه بدون موصوف مورد استفاده قرار نمی گیرد.

برای خلاصه کردن این جمله با استفاده از ضمیر ملکی به جای صفت ملکی و اسم موصوف بعد از آن، می توان جمله را به این صورت بیان کرد:

.He is mine

در این شکل پاسخ به جای بیان «او پسر من است.» با حذف son و استفاده از ضمیر ملکی متناظر با my، پاسخ به صورت «او مال من است.» بیان شده است.

درباره ضمیرهای ملکی در بخش های آینده به صورت کامل بحث خواهد شد.

در این بخش کلمه پرسشی whose معرفی شد و نحوه کاربرد آن و روش پاسخ دادن به سؤالاتی که با این کلمه پرسشی مطرح می شوند، بیان شد. همچنین مطلب کوتاهی پیرامون ضمیرهای ملکی ارایه شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose (مطلب کنونی)
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *