نوشته‌ها

کاربرد فعل finish

انگلیسی صحیح 23: کاربرد فعل Finish ؛ یک فعل کاربردی

/
در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد فعل finish…
فعل listen

انگلیسی صحیح 22: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
فعل spend

انگلیسی صحیح 21: اشتباه رایج در استفاده از فعل Spend

در این جلسه از مجموعه انگلیسی صحیح به اشتباه رایج در استفاده ا…
3000 واژه آکسفورد

دانلود رایگان 3000 واژه آکسفورد یا The Oxford 3000

/
در بازار داغ مجموعه‌هایی همچون 504 واژه و یا 1100 لغت، ماجرای…
تعداد واژه

برای آموختنِ زبان، یادگیری چه تعداد واژه لازم است؟

آموختنِ یک زبان را نمی‌توان از یادگیری واژه‌های آن زبان جدا دانست. وقتی…
یادگیری لغات

نگاهی به پشتِ ‌پرده اثرِ یادگیری لغات در زبان‌آموزی

یکی از ارکان جدانشدنیِ یادگیری یک زبان جدید، یادگیری لغات آن …