نوشته‌ها

فعالیت‌های تفریحیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات

/
در این بخش واژگان و عبارت‌های مربوط به فعالیت های تفریحی آموزش داد…
نامه در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی

در این بخش نحوة نوشتن یک نامة رسمی به عنوان یکی از مهمترین مه…
اوقات فراغتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی

همانطور که در بررسی کلی مشخص شد، در این بخش واژگان مربوط به فعا…
وسایل نقلیه انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی

در این بخش واژگان مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی مورد بررسی قرار می گیر…
محیط اداریamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری

همانطور که در بررسی کلی بیان شد، در این بخش واژگان جدید مربوط ب…
رنگ ها در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی

در این جلسه توضیحاتی درباره واژگان مرتبط با لباس ها و رنگ ها در…
فروش در انگلیسیفروش در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی

این بخش به آموزش دو دسته واژگان مرتبط به خرید و فروش در انگلیسی اخت…
اتاق در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی

در این بخش، واژگان مربوط اثاثیه منزل یا furniture معرفی می شود. لط…
شهر در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی

این بخش به یادگیری بخش‌ها و محل‌های گوناگون یک شهر اختصاص یافته اس…
fact fileamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file

تمرکز این بخش بر مهارت جمع‌آوری اطلاعات از طریق fact file یا گزارش‌نامه ا…