نوشته‌ها

دانشگاه در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

/
در این بخش واژگان مربوط به studying یا تحصیل کردن و دانشگاه د…
تصمیم های مثبتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید

در این بخش، عبارت‌های مربوط به بیان تصمیم های مثبت در زندگی، مورد…
ساخت واژگانamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی

این بخش به موضوع ساخت واژگان یا word building اختصاص یافته اس…
فصل در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی

این جلسه به توضیحواژگان مربوط به بیان آب و هوا و فصل در انگلیسی می پ…
بیماری در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی

در این جلسه به مشکلات مربوط به سلامتی و بیماری در انگلیسی می پردازی…
ویژگی های شخصیتیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی

در بخش قبل، لغات مربوط به appearance یا ویژگی‌های ظاهری معرفی…
صفات ظاهریamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی

در این بخش دربارة ویژگی‌های افراد و صفات ظاهری صحبت می شود. لط…
قید های تکرارamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار

در این بخش دربارة frequency expressions یا قید های تکرار صحبت خوا…
عبارت فعلیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی

/
در این بخش فعل‌های دارای ویژگی‌ خاص در یافتن معنای دیگر با همراه ش…
مطالعه مقالهamokhtan.com

نحوه مطالعه مقاله

این جلسه به مطالعه مقاله به انگلیسی پرداخته می شود. لطفا ابتدا ف…