نوشته‌ها

اسکن کردن

اسکن کردن ؛ فصل 3 از دوره آموزش زبان انگلیسی Select Readings

/
در بخش سوم و پایانی از فصل سوم دوره Select Readings در سطح Upp…
تقویت ایده‌های اصلی

تقویت ایده‌های اصلی متن ؛ فصل 2 از دوره Select Readings

در بخش سوم و پایانی از فصل دوم دوره Select Readings در سطح Upp…
ایده‌های اصلی متن

ایده‌های اصلی متن ؛ فصل اول از دوره Select Readings

در بخش سوم و پایانی از فصل اول دوره Select Readings در سطح Upp…
تشخیص ایده اصلی متن

تکنیک‌های تشخیص ایده اصلی متن یا Identifying Main Ideas

بسیاری از ما زبان‌آموزان و علاقمندان به شرکت در آزمون‌های ارزیابی مه…