نوشته‌ها

فعل listen

انگلیسی صحیح 22: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج

/
در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
انگلیسی با فیلم

آموزش زبان انگلیسی با فیلم یا English with Films

یکی از مشکلات همیشگی زبان آموزان، کسل کننده بودن آموزش‌های زب…
کاربرد فعل attack

انگلیسی صحیح 13: کاربرد فعل Attack و نکاتی که باید بدانید

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد فعل attack …
تلفظ دقیق در زبان انگلیسی

تلفظ دقیق در زبان انگلیسی ؛ جایی که تفاوت‌ها آشکار می‌شوند!

صرف نظر از اینکه شما چه لهجه‌ای را برای خودتان انتخاب کنید، لا…