نوشته‌ها

جملات شرطیwww.amokhtan.com

جملات شرطی زبان انگلیسی Conditionals + کاربرد و مثال

/
در ادامه آشنایی با قواعد دستوری زبان انگلیسی با جملات شرطی در زبان…
حروف بزرگ انگلیسی

حروف بزرگ انگلیسی و آپاستروف و محل کاربرد آن‌ها

موضوع حروف بزرگ انگلیسی یا capital letters و آپاستروف یا apostro…
تفاوت as و like

تفاوت as و like در گرامر زبان انگلیسی

یکی از نکات گرامری مهم و رایج، مربوط به تفاوت as و like در دستور …
حروف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد آن‌ها

در زبان انگلیسی کلمات، نقش‌های مختلفی در رساندن منظورِ گوینده ایفا می‌…
حروف تعریف

حروف تعریف در زبان انگلیسی a و an و the

در زبان انگلیسی حروف اضافه فراوانی وجود دارند. و برای کاربرد آن…
صفات قابل درجه بندی

صفات قابل درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی

/
در زبان انگلیسی صفت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی …
صفات ing دارwww.amokhtan.com

صفات ing دار و صفاتِ منتهی به ed

/
در زبان انگلیسی صفت‌ها یا adjectives می‌توانند به شکل‌های مختلفی ظاهر شوند و ه…

کاربرد Adjectives به همراه Prepositions

/
در زبان انگلیسی هر کدام از صفت‌ها یا Adjective ها ممکن است با…