نوشته‌ها

مصدر بیان هدفamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف

/
موضوع بخش قبل، ساختار مصدر بیان هدف بود. در این بخش نیز با کمک ق…
بیان هدفamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف

هدف این بخش آشنایی با موضوع بسیار پرکاربرد مصدر بیان هدف و س…
قید در انگلیسیamokhtan.com

مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی

/
در این بخش قید یا adverb که یکی از مطالب مهم در بخش مقدماتی است، …
جلمه امریamokhtan.com

ساختار فعل و جلمه امری

این بخش به موضوع ساختار جمله امری در زبان انگلیسی اختصاص یاف…
تفاوت حال استمراریamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده

در بخش بررسی کلی بیان شد که موضوع‌ اصلی بخش دستوری این بخش، تف…
استمراری در انگلیسیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی

در بخش‌های قبل، توضیحات و ساختارهای مختلف زمان حال استمراری در انگ…
حال استمراری انگلیسیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)

این جلسه به توضیحات تکمیلی ساختار جملات حال استمراری انگلیسی …
زمان حال استمراریamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری

مباحث این بخش مربوط به ساختار مربوط به زمان present continuous t…
انواع جمع بستنamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی

در این جلسه به انواع جمع بستن می پردازیم. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طو…
گرامر someamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a

/
در این بخش وابسته‌های پیشرو معرفی می شوند که در بخش های قبل ای…