نوشته‌ها

انگلیسی با انیمیشنwww.amokhtan.com

یادگیری زبان انگلیسی با انیمیشن و فیلم؟ به همراه دانلود

/
در آموزش زبان، یادگیری انگلیسی با انیمیشن و فیلم از بهترین و …
فیلم دیدن انگلیسیwww.amokhtan.com

فیلم دیدن انگلیسی را از کجا شروع کنیم؟

  این بیشترین سؤالی است که زبان‌آموزان به پاسخش فکر می‌کنند. هر چه باش…
سریال Lost

شرکت در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost

/
هم اکنون می‌توانید در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost شرکت کن…
فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

شرکت در کارگاه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

کارگاه آشنایی با نحوه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان هم …
یادگیری زبان انگلیسی

دیدن فیلم برای یادگیری زبان انگلیسی

شاید کمتر کسی را پیدا کنید که اهل فیلم دیدن نباشد. اتفاقا بسیاری از …
افعال کمکی

انگلیسی با فیلم، جلسه 15: افعال کمکی

در جلسه پانزدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
جمله انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 14: جمله انگلیسی و تحلیل آن

در جلسه چهاردهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
حروف اضافه انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه 13: حروف اضافه انگلیسی

در جلسه سیزدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…
ادغام‌های غیر رسمی

انگلیسی با فیلم، جلسه 12: ادغام‌های غیر رسمی

در جلسه دوازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موض…
کلمات پرسشی

انگلیسی با فیلم، جلسه 11: کلمات پرسشی Wh دار

در جلسه یازدهم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به مو…