نوشته‌ها

بیان ساعتwww.amokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی

/
در جلسه گذشته با واژگان مربوط به زمان به صورت کامل آشنا شدید. در ای…
زمانwww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان

در این جلسه شما با لغات مربوط به زمان در زبان انگلیسی آشنا خواهید …
نسبت فامیلیwww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی

در این مطلب شما با طریقه بیان نسبت فامیلی در زبان انگلیسی آشن…
معنی how manywww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many

در مطلب این هفته شما با کاربرد و معنی how many آشنا خواهید شد. توص…
مالکیتAmokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت

در این جلسه با بیان مالکیت در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. لط…
وسایل شخصیwww.amokhtna.com

واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی

در این جلسه شما با واژگان مباحثی چون « وسایل شخصی » ، « ابزارهای …
have gotamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got

در این جلسه نکات تکمیلی درباره have و have got بیان خواهد شد…
معنی have و have got

گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got

در این جلسه شما زبان آموزش محترم با ساختار و معنی have و have g…
معنی very

واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن

در این جلسه شما با معنی very و کاربرد‌های آن آشنا خواهید شد. برای آشنایی…
صفات انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی

در این جلسه با چند نکته کاربردی صفات انگلیسی آشنا خواهید شد. در ج…