نوشته‌ها

سریال Lost

شرکت در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost

/
هم اکنون می‌توانید در کارگاه آنالیز فیلم به کمک سریال Lost شرکت کن…
تفاوت beside و besides

انگلیسی صحیح 36؛ تفاوت Beside و Besides

/
در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی…
منفی کردن مصدر

انگلیسی صحیح 35: منفی کردن مصدر با استفاده از Not

در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
معنی obey

انگلیسی صحیح 34: معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی معنی obey و کاربر…
گرامر wish

انگلیسی صحیح 33: گرامر Wish و نکات مربوط به آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

شرکت در کارگاه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان

کارگاه آشنایی با نحوه تماشای فیلم انگلیسی برای تقویت زبان هم …
کاربرد point

انگلیسی صحیح 32: کاربرد Point و کاربردهای آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
معنی anxious

انگلیسی صحیح 31؛ معنی anxious و اشتباه رایج در کاربرد آن

در این جلسه از مجموعه انگلیسی صحیح به اشتباهی رایج در درک معنی…
تفاوت between و among

انگلیسی صحیح 30؛ تفاوت Between و Among

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی…
کاربرد not

انگلیسی صحیح 29: کاربرد not در فعل‌های مرکب

در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…