نوشته‌ها

تفاوت beside و besides

انگلیسی صحیح 36؛ تفاوت Beside و Besides

/
در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی…
منفی کردن مصدر

انگلیسی صحیح 35: منفی کردن مصدر با استفاده از Not

در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
معنی obey

انگلیسی صحیح 34: معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی معنی obey و کاربر…
گرامر wish

انگلیسی صحیح 33: گرامر Wish و نکات مربوط به آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
کاربرد point

انگلیسی صحیح 32: کاربرد Point و کاربردهای آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…
معنی anxious

انگلیسی صحیح 31؛ معنی anxious و اشتباه رایج در کاربرد آن

در این جلسه از مجموعه انگلیسی صحیح به اشتباهی رایج در درک معنی…
تفاوت between و among

انگلیسی صحیح 30؛ تفاوت Between و Among

در این قسمت از مجموعه انگلیسی صحیح یا Correct English به بررسی…
کاربرد not

انگلیسی صحیح 29: کاربرد not در فعل‌های مرکب

در این بخش از مجموعه آموزش انگلیسی صحیح یا Correct English قصد…
کاربرد leave

انگلیسی صحیح 28: کاربرد Leave و اشتباهی رایج در کاربرد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد leave می‌پ…
فعل pay

انگلیسی صحیح 27: فعل Pay و معانی مختلف آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی نکته‌ای درباره کا…