نوشته‌ها

دوره زمان‌های انگلیسی

امکان تهیه دوره زمان‌های انگلیسی از فروشگاه فراهم شد

/
یکی از چالش‌های اصلی زبان‌آموزان، شناخت دقیق مفهوم اصلی هر یک از…
همه زمان‌های زبان انگلیسی

دوره فشرده همه زمان‌های زبان انگلیسی

  آیا مایلید تمامی «زمان‌‌»هایِ موجود در زبانِ انگلیسی را ک…