نوشته‌ها

قیدamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی

/
در این جلسه به نوع دیگری قید می پردازیم که به جای یک کلمه، یک عبارت هس…