دانشگاه در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

در این بخش واژگان مربوط به studying یا تحصیل کردن و دانشگاه د…
تصمیم های مثبتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید

در این بخش، عبارت‌های مربوط به بیان تصمیم های مثبت در زندگی، مورد…
ساخت واژگانamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی

این بخش به موضوع ساخت واژگان یا word building اختصاص یافته اس…
فصل در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی

این جلسه به توضیحواژگان مربوط به بیان آب و هوا و فصل در انگلیسی می پ…
بیماری در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی

/
در این جلسه به مشکلات مربوط به سلامتی و بیماری در انگلیسی می پردازی…