جدیدترین آموزش های سایت آموختن

قابل شمارشamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش

در این بخش، قواعد دستوری مربوط به اسم‌های قابل شمارش یعنی co…
آشامیدنی ها به انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)

در ادامه بخش قبل، در این جلسه نیز قرار است لیست دیگری از خوردنی‌ها و…
پیشنهادamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر

در بخش قبل نحوه بیان یک درخواست یا request بیان شد. در طرف مق…
بیان درخواستamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست

در این بخش یکی از مهارت‌های اولیه و ضروری در زبان انگلیسی برا…

جدیدترین اخبار روز دنیا

آخرین محصولات سایت آموختن