جدیدترین آموزش های سایت آموختن

نسبت فامیلیwww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی

در این مطلب شما با طریقه بیان نسبت فامیلی در زبان انگلیسی آشن…
معنی how manywww.amokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many

در مطلب این هفته شما با کاربرد و معنی how many آشنا خواهید شد. توص…
مالکیتAmokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت

در این جلسه با بیان مالکیت در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. لط…
وسایل شخصیwww.amokhtna.com

واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی

در این جلسه شما با واژگان مباحثی چون « وسایل شخصی » ، « ابزارهای …

آخرین اخبار سایت آموختن

آخرین محصولات سایت آموختن