جدیدترین آموزش های سایت آموختن

ساختار going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to

در این بخش ساختار going to در بیان برنامه و تصمیم معرفی خواهد شد. ل…
تصمیم های مثبتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید

در این بخش، عبارت‌های مربوط به بیان تصمیم های مثبت در زندگی، مورد…
ساخت واژگانamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی

این بخش به موضوع ساخت واژگان یا word building اختصاص یافته اس…
فصل در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی

این جلسه به توضیحواژگان مربوط به بیان آب و هوا و فصل در انگلیسی می پ…

جدیدترین اخبار روز دنیا

آخرین محصولات سایت آموختن