جدیدترین آموزش های سایت آموختن

اینترنت در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی

این جلسه به معرفی واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی می پردا…
بیان صفت‌هاamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too

در ادامه سلسله مباحثی که در گذشته درباره صفات در زبان انگلیس…
صفت مفعولیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد

در بررسی کلی مشخص شد که در این بخش چند صفت کاربردی معرفی می …
ابراز علاقهamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی

در این بخش به بررسی جمله‌هایی که نشان‌دهندة ابراز علاقه به سخنان گوینده هستند، پر…

جدیدترین اخبار روز دنیا

آخرین محصولات سایت آموختن