گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got

در این جلسه نکات تکمیلی درباره have و have got بیان خواهد شد. پیش نیاز مطلب این جلسه مطلب «ساختار و معنی have و have got » می‌باشد. برای مطلب مطلب «ساختار و معنی have و have got » اینجا کلیک نمایید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

ساختار منفی و سوالی have و have got

در این بخش شکل منفی و پرسشی ساختار «داشتن» بیان خواهد شد. در بخش قبل بیان شد که در جمله I have got a pen علیرغم تشکیل فعل از دو کلمه، بخش got معنای داشتن را بیان می‌کند و فعل have نقش کمکی یا auxiliary‌ دارد. در این بخش نقش بخش کمکی فعل در ساخت شکل منفی و پرسشی آن بیان می­شود.

حتما بخوانید: ساختار و معنی have و have got

پسوند منفی­ ساز Not

در بخش مربوط به افعال to be، پسوند منفی­ سازِ not معرفی شد. ساختار منفی فعل to have نیز با اضافه کردن یک پسوند not‌ بعد از قسمت have ایجاد خواهد شد. به عنوان مثال:

I have not got a pen.

He has not got a pen.

لازم به ذکر است که همانند ساختارِ منفیِ افعال to be، برای راحتی بیان، فعل have می­تواند با not ادغام شود:

I haven’t got a pen.

He hasn’t got a pen.

بر این اساس برای بیان شکل منفی ساختار «داشتن»، یعنی نسبت نداشتن چیزی به کسی، کافی است یک پسوند منفی­ ساز not‌ به have‌ یا has اضافه گردد.

نحوه سؤال پرسیدن

همانطور که در بخش­ های قبل بیان شد، در جملات پرسشی معمولاً یک جابجایی در ارکان جمله وجود دارد. به عنوان مثال، در جمله خبری She has got a pen‌ برای پرسیدن سؤال، has که فعل کمکی جمله است به جای فاعل در ابتدای جمله قرار    می­گیرد:

Has she got a pen?  

باید دقت داشت که این سؤال، یک سؤال yes/no‌ است و به شکل پاسخ کوتاه با بله یا خیر به آن پاسخ داده می­شود:

Yes, she has.

No, she has not.

که پاسخ کامل آن به صورت زیر خواهد بود:

Yes, she has got a pen.

No, she has not got a pen.

نکته­ ای که در این مثال باید مورد توجه قرار گیرد این است که با توجه به اینکه مخاطب و گوینده در پرسش و پاسخ در مورد یک شخص غایب صحبت می‌کنند، در جمله پرسش و پاسخ، فاعل ضمیر she است. مشخص است اگر از مخاطب سوال پرسیده شود:

Have you got a pen?‌

مخاطب پاسخ خواهد داد:

Yes, I have‌ یا Yes, I have got a pen.

No, I have not.

نکته دیگری که در پاسخ این سوال باید مورد توجه قرار گیرد این است که در پاسخ کوتاهِ مثبت، امکان ادغام have با ضمیر وجود ندارد و نمی­ توان به شکل she’s Yes, یا Yes, I’ve پاسخ داد. اما در پاسخ منفی کوتاه و یا بلند، تنها یکی از ادغام‌های بیان شده امکان ­پذیر است. به عنوان مثال:

No, she hasn’t.

No, she’s not.

استفاده از Any

در پرسش و پاسخ «داشتن» کلمه any کاربرد زیادی دارد. این کلمه معانی متعددی دارد که در یکی از دروس آینده به طور تخصصی مورد بررسی قرار می­گیرد. یکی از این معانی، «هیچ» است که مفهوم آن صفر نیست و می‌تواند جایگزین مقدار و تعداد باشد.

در سؤال ?Has she got a pen،‌ پرسیده می­شود «آیا او یک خودکار دارد؟». اما باید توجه داشت که در سوال «داشتن» معمولاً‌ هدف دانستن اینکه «فرد یک خودکار دارد یا نه؟» نمی­باشد، بلکه هدف این است که مشخص شود «آیا فرد هیچ خودکاری دارد یا خیر؟». بر این اساس، غالباً در جملات پرسشی و پاسخ‌های منفی به جای این determiner از کلمه any استفاده می­شود:

Has she got any pens?

ترجمه این سوال «آیا او خودکاری دارد؟» است و پاسخ منفی به آن به شکل زیر خواهد بود:

No, she hasn’t got any pens.

نکته­ ای در استفاده از کلمه any در جملات سؤالی و یا پاسخ‌های منفی باید مورد توجه قرار گیرد این است که کلمه‌ای که توسط any مورد وصف قرار می­گیرد یک کلمه جمع است. به همین علت در مثال­های بالا کلمه pen‌ به صورت جمع بیان شد.

Has she got any pens?

کلمات پرسشی در ساختار داشتن

کلمه پرسشی مناسب با ساختار «داشتن»، کلمه پرسشی what‌ است. نحوه استفاده از کلمات پرسشی همانند کاربرد آن در جملات to be است و هدف از استفاده آن دانستن این است که فاعل جمله چه چیزی دارد.

برای ساخت جمله پرسشی با استفاده از این کلمه پرسشی، what ‌در اول جمله قرار گرفته و سپس شکل پرسشی ساختار «داشتن» بیان خواهد شد.

What has he got?‌

همانطور که مشخص است این جمله object‌ ندارد که علت آن پرسش درباره object است. از این رو پاسخ به این سؤال با yes/no‌ نیست و یه صورت مستقیم با جمله دربردارنده object‌ پاسخ داده می­شود.

He’s got a bike. 

بر این اساس ساختار کلی جمله‌ پرسشی دارای کلمه پرسشی در ساختار «داشتن»، بدین صورت خواهد بود که ابتدای جمله question word یا کلمه پرسشی، سپس have یا has‌ با توجه به فاعل و بعد از آن subject یا فاعل جمله قرار می­گیرد. در انتهای جمله نیز فعل got‌قرار می­گیرد که برای تمام فاعل­ها یکسان است.
این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got (مطلب کنونی)
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *