بیان زمان پیشرفته

عبارات بیان زمان پیشرفته یا Time Expressions

/
در این بخش با شیوه بیان زمان پیشرفته یا time expressions آشنا می‌…
عدد در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)

در این بخش به عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد) پرداخته م…
عدد انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)

در فیلم آموزشی این جلسه عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰) به صورت کامل بیا…
پاسخ کوتاه انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No - Yes)

در فیلم آموزشی این جلسه درباره پاسخ کوتاه انگلیسی (No - Yes) بحث…
جمله منفی

گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be

در فیلم آموزشی این جلسه جمله منفی با فعل to be، آموزش داده می…
شغل در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی

در این فیلم آموزشی این جلسه شما با انواع شغل در انگلیسی آشنا خواهید شد. ی…
حرف تعریف

واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An - A )

در این جلسه آموزشی، شما با حرف تعریف نامعین ( An - A ) آشنا خواهی…
شماره تلفن انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی

در مکالمات روزانه، یکی از نیازهای رایج، بیان شماره تلفن انگلی…
اعداد انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)

هر زبان آموزش باید اعداد انگلیسی را به خوبی بیاموزد و صحبت کند. …
where و what چیست ؟

گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟

where و what چیست؟ این یکی از رایج‌ترین سوال‌های زبان آموزان مب…