صفات تفضیلیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی

/
در بخش قبل، مفهوم صفات تفضیلی و ساختار آن بیان شد و نحوه ساخت صفت تفض…
صفت تفضیلیamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی

در گرامر این بخش، موضوع comparatives یا صفت تفضیلی مورد بررس…
مناظر طبیعیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی

در این بخش با توجه به قسمت 1 این مبحث در کتاب، واژگان مربوط به م…
مصدر بیان هدفamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف

موضوع بخش قبل، ساختار مصدر بیان هدف بود. در این بخش نیز با کمک ق…
بیان هدفamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف

هدف این بخش آشنایی با موضوع بسیار پرکاربرد مصدر بیان هدف و س…
فعالیت‌های تفریحیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات

در این بخش واژگان و عبارت‌های مربوط به فعالیت های تفریحی آموزش داد…
نامه در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی

در این بخش نحوة نوشتن یک نامة رسمی به عنوان یکی از مهمترین مه…
قید در انگلیسیamokhtan.com

مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی

/
در این بخش قید یا adverb که یکی از مطالب مهم در بخش مقدماتی است، …
اوقات فراغتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی

همانطور که در بررسی کلی مشخص شد، در این بخش واژگان مربوط به فعا…
جلمه امریamokhtan.com

ساختار فعل و جلمه امری

این بخش به موضوع ساختار جمله امری در زبان انگلیسی اختصاص یاف…