اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان

/
اکثر ما فارسی زبانان به عنوان زبان دوم به سراغ آموختن زبان انگ…
مقایسه در زبان انگلیسی

مقایسه در زبان انگلیسی و نحوه کاربرد ساختارهای آن

پیشتر با قواعدی آشنا شدیم که بیان کننده شباهت بین دو پدیده ب…
جمله های شرطی در زبان انگلیسی

جمله های شرطی در زبان انگلیسی یا Conditionals

/
در ادامه آشنایی با قواعد دستوری زبان انگلیسی با جمله های شرطی در ز…
حروف بزرگ انگلیسی

حروف بزرگ انگلیسی و آپاستروف و محل کاربرد آن‌ها

موضوع حروف بزرگ انگلیسی یا capital letters و آپاستروف یا apostro…
تفاوت as و like

تفاوت as و like در گرامر زبان انگلیسی

یکی از نکات گرامری مهم و رایج، مربوط به تفاوت as و like در دستور …
حروف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد آن‌ها

در زبان انگلیسی کلمات، نقش‌های مختلفی در رساندن منظورِ گوینده ایفا می‌…
حروف تعریف

حروف تعریف در زبان انگلیسی a و an و the

در زبان انگلیسی حروف اضافه فراوانی وجود دارند. و برای کاربرد آن…
صفات قابل درجه بندی

صفات قابل درجه بندی و صفات غیر قابل درجه بندی

/
در زبان انگلیسی صفت‌ها را می‌توان به شیوه‌های مختلفی دسته‌بندی …

صفات ing دار و صفاتِ منتهی به ed

/
در زبان انگلیسی صفت‌ها می‌توانند به شکل‌های مختلفی ظاهر شوند و…

کاربرد Adjectives به همراه Prepositions

/
در زبان انگلیسی هر کدام از صفت‌ها یا Adjective ها ممکن است با…