ضمیر اشاره در انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی

/
در این بخش شما با ضمیر اشاره در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد. در …
جمع بستن انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی

در مطلب این بخش می‌خواهیم نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی را بیان نماییم.…
کاربرد what

انواع کاربرد What در زبان انگلیسی و مثال آن‌ها

کاربرد what در انگلیسی یکی از موضوعاتی است که زبان‌آموزان در از سط…
جمع بستن

گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی

در این مطلب شما با طریقه جمع بستن اسامی در زبان انگلیسی آشنا خواهید شد…
جایگاه قید

جایگاه قید در زبان انگلیسی به همراه انواع مثال

یکی از موضوعاتی پرکاربردی که زبان‌آموزان را به اشتباه می‌اندازه جایگاه قید د…
اطلاعات فردی

واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی

در این بخش شما با طریقه بیان اطلاعات فردی به صورت کامل آشنا خواهی…
نامه اداری انگلیسی

نحوه نوشتن نامه اداری انگلیسی به چه صورت است؟

اگر می خواهید با نحوه نوشتن نامه اداری انگلیسی آشنا شوید، این نوشته ر…
سفر به انگلیسی

سفر به انگلیسی و عبارت‌های مربوط به مسافرت

معادل‌های واژه سفر به انگلیسی را می‌دانید؟ اگر بخواهید به کش…
سن به انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی

در این جلسه شما با نحوه بیان سن به انگلیسی آشنا خواهید شد. نح…
درخواست تکرار انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی

در فیلم آموزشی این جلسه به مبحث درخواست تکرار انگلیسی پرداخته می‌گردد. د…