ویژگی های شخصیتیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی

/
در بخش قبل، لغات مربوط به appearance یا ویژگی‌های ظاهری معرفی…
صفات ظاهریamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی

در این بخش دربارة ویژگی‌های افراد و صفات ظاهری صحبت می شود. لط…
قید های تکرارamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار

در این بخش دربارة frequency expressions یا قید های تکرار صحبت خوا…
گرامر shouldamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should

در این بخش گرامر should به عنوان یک فعل مدال معرفی می شود. لطفا …
جملات امریamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی

  در بخش های قبل ساختار ساختار فعل امری و جملة امری ی…
عبارت فعلیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی

/
در این بخش فعل‌های دارای ویژگی‌ خاص در یافتن معنای دیگر با همراه ش…
مطالعه مقالهamokhtan.com

نحوه مطالعه مقاله

این جلسه به مطالعه مقاله به انگلیسی پرداخته می شود. لطفا ابتدا ف…
افعال پرکاربردamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد

در این بخش با کمک قسمت 7 کتاب، شرایط خاص مربوط به افعال پرکاربر…
ساختار فعلamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)

این جلسه به ساختار فعل های پرکاربرد (مانند like و would like) پر…
حیوانات به انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی

در این بخش و در قسمت 1 کتاب تمرکز بر واژگان مربوط به حیوانات ب…