بیان توانایی در زبان انگلیسی

بیان توانایی در زبان انگلیسی و امکان انجام دادن کاری

/
پیشتر در مورد افعال مدال با هم صحبت کردیم و دیدیم که هنگام صحبت…
برنامه آموزشی دوره Select Readings

برنامه آموزشی دوره Select Readings در سطح Upper-Intermediate

در بخش پایانی این جلسه می‌خواهیم به بررسی برنامه آموزشی دوره…
محتوای دوره Select Readings

محتوای دوره Select Readings در سطح Upper-Intermediate

در این بخش از مقدمه این دوره، می‌خواهیم وارد کتاب شویم و به محتوای دوره …
دوره آموزش آنلاین Select Readings

دوره آموزش آنلاین Select Readings در سطح Upper-Intermediate

در بخش گذشته درباره دوره‌های آموزشی وبسایت آموختن دات کام مطالبی ک…
دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی

شروع دوره‌های آنلاین زبان انگلیسی در وبسایت آموختن

در گفتاری که پیش روی شماست می‌خواهیم درباره دوره‌های آنلاین زبان ان…
قیدهای زمان حال کامل

قیدهای زمان حال کامل just و yet و still و already

/
زمان حال کامل یا ‌present perfect که در زبان فارسی با نام ماضی نقلی…
اسامی قابل شمارش

اسامی قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی: قسمت دوم

پیشتر با اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش در زبان انگلیسی …
اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

اشتباهات رایج در زبان انگلیسی توسط فارسی زبانان

اکثر ما فارسی زبانان به عنوان زبان دوم به سراغ آموختن زبان انگ…
حروف بزرگ انگلیسی

حروف بزرگ انگلیسی و آپاستروف و محل کاربرد آن‌ها

موضوع حروف بزرگ انگلیسی یا capital letters و آپاستروف یا apostro…
حروف اضافه

حروف اضافه در زبان انگلیسی و کاربرد آن‌ها

در زبان انگلیسی کلمات، نقش‌های مختلفی در رساندن منظورِ گوینده ایفا می‌…