گذشته استمراریwww.amokhtan.com

زمان گذشته استمراری در زبان انگلیسی به همراه کاربردها و مثال

/
زمان گذشته استمراری یا past progressive tense یا past continuous…
حال استمراری

زمان حال استمراری در زبان انگلیسی + کاربردها و مثال

زمان حال استمراری یا present progressive tense یا present conti…
گذشته سادهwww.amokhtan.com

زمان گذشته ساده در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های کاربردی

زمان گذشته ساده یا past simple tense یکی از زمان‌های 12 گانه …
حال سادهwww.amokhtan.com

زمان حال ساده در زبان انگلیسی به همراه مثال‌های کاربردی

زمان حال ساده یا present simple tense یکی از زمان‌های 12 گانه …
www.Amokhtan.com

افعال بی قاعده انگلیسی ، لیست کامل و مثال زبان اصلی

افعال بی قاعده انگلیسی از موضوعاتی است که شناخت آن‌ها برای به ک…
اوقات فراغت به انگلیسی

اوقات فراغت به انگلیسی و فعالیت‌های مربوط به آن

از واژگان و عبارت‌های پرکاربردی که باید به خوبی با آن‌ها آشنا شو…
جایگاه قید

جایگاه قید در زبان انگلیسی به همراه انواع مثال

یکی از موضوعاتی پرکاربردی که زبان‌آموزان را به اشتباه می‌اندازد جایگاه قید د…
سفر به انگلیسی

سفر به انگلیسی و عبارت‌های مربوط به مسافرت

معادل‌های واژه سفر به انگلیسی را می‌دانید؟ اگر بخواهید به کش…
افعال دو قسمتی با buzz

افعال دو قسمتی با Buzz ، کاربرد و معنای آن‌ها

یکی از موضوعات ارزشمند در بین مباحث زبان انگلیسی که برای بسیاری …
افعال دو قسمتی با buy

افعال دو قسمتی با Buy ، معنا و نحوه استفاده از آن‌ها

یکی از موضوعات مهم زبان انگلیسی که برای بسیاری از زبان‌آموزان،…