ساختار فعلamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)

/
این جلسه به ساختار فعل های پرکاربرد (مانند like و would like) پر…
حیوانات به انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی

در این بخش و در قسمت 1 کتاب تمرکز بر واژگان مربوط به حیوانات ب…
مناظر طبیعیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی

در این بخش با توجه به قسمت 1 این مبحث در کتاب، واژگان مربوط به م…
فعالیت‌های تفریحیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات

در این بخش واژگان و عبارت‌های مربوط به فعالیت های تفریحی آموزش داد…
نامه در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی

در این بخش نحوة نوشتن یک نامة رسمی به عنوان یکی از مهمترین مه…
اوقات فراغتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی

همانطور که در بررسی کلی مشخص شد، در این بخش واژگان مربوط به فعا…
وسایل نقلیه انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی

در این بخش واژگان مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی مورد بررسی قرار می گیر…
محیط اداریamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری

همانطور که در بررسی کلی بیان شد، در این بخش واژگان جدید مربوط ب…
رنگ ها در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی

در این جلسه توضیحاتی درباره واژگان مرتبط با لباس ها و رنگ ها در…
فروش در انگلیسیفروش در انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی

این بخش به آموزش دو دسته واژگان مرتبط به خرید و فروش در انگلیسی اخت…