ضمایر فاعلی

گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی

/
در این جلسه از گرامر دوره مقدماتی، درباره ضمایر فاعلی در زبان …
ساختار جمله انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی

در این مقاله ساختار جمله انگلیسی مورد بررسی قرار می‌گیرد. توصیه می‌ش…
حروف انگلیسی

گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی

در این مقاله، میخواهیم تمام حروف انگلیسی را در قالب یک فیلم آموزشی به صورت…
روزهای هفته به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با « روزهای هفته به انگلیسی » آ…
رنگ به انگلیسی

واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی

در  فیلم آموزشی این جلسه، شما با «رنگ به انگلیسی» آشنا خواهید شد. ت…
حروف اضافه زمان

حروف اضافه زمان و نحوه کاربرد هر کدام از آن‌ها

حروف اضافه در زبان انگلیسی یکی از پر کاربردترین ادات سخن هست…
حروف اضافه مکان

آشنایی با حروف اضافه مکان و کاربرد آن‌ها

یکی از مهمترین کاربردهای حروف اضافه بیان قیدهای جمله است. قیدهای …
so و such

تفاوت So و Such و کاربردهای متنوع آن‌ها

دو واژه so و such را در زبان انگلیسی به وفور دیده‌اید. این دو و…
many و much

کاربرد Many و Much و کلمات هم‌خانواده آن‌ها

حتما واژگان many و much را به میزان فراوان در محتواهای آموزشی و اصلی…
for و since

تفاوت For و Since و گرامر آن‌ها در زمان‌های انگلیسی

دو حرف اضافه for و since را در زبان انگلیسی زیاد مشاهده می‌کنیم. این …