فعل Mightamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

/
در این بخش یک modal verb یا «فعلِ مدال» دیگر معرفی می شود که …
be going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to

در بخش قبل، ساختار be going to به منظور بیان تصمیمی برای زمان…
دانشگاه در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

در این بخش واژگان مربوط به studying یا تحصیل کردن و دانشگاه د…
نکات be going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to

در بخش قبل، ساختار «بیان تصمیم» و کاربرد آن برای بیان تصمیما…
ساختار going toamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to

در این بخش ساختار going to در بیان برنامه و تصمیم معرفی خواهد شد. ل…
تصمیم های مثبتamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید

در این بخش، عبارت‌های مربوط به بیان تصمیم های مثبت در زندگی، مورد…
ساخت واژگانamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی

این بخش به موضوع ساخت واژگان یا word building اختصاص یافته اس…
فصل در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی

این جلسه به توضیحواژگان مربوط به بیان آب و هوا و فصل در انگلیسی می پ…
بیماری در انگلیسیamokhtan.com

واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی

در این جلسه به مشکلات مربوط به سلامتی و بیماری در انگلیسی می پردازی…
کمک فعل likeamokhtan.com

گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like

/
در بخش‌های گذشته واژگانی که برای بیان ویژگی‌های مختلف افراد …