گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to

در بخش قبل، ساختار be going to به منظور بیان تصمیمی برای زمان آینده معرفی شد. در قسمت ۱۰ این بخش کتاب، پرسش‌‌های بله و خیر و پاسخ‌های کوتاهِ این ساختار بیان شده است. لطفا ابتدا فیلم آموزشی این جلسه را مشاهده و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

جملات پرسشی در ساختار Be Going To

ابتدا یادآور شویم که ساختار be going to در ویژگی‌های ساختار پرسشی و سؤالی مشابه ساختار زمان حال استمراری است. در p152 نیز تکمیل شده قسمت ۱۰ ارائه شده است.

در جمله اول،?Am I going to be late، تبدیل جمله خبری I am going to be late به جمله پرسشی است که فعل to be‌ با فاعل جابجا شده است.

پاسخ کوتاه مثبت ان به صورت Yes, you are و پاسخ منفی به صورت No, you aren’t است که همانند ساختار حال استمراری، فقط فعل to be در پاسخ کوتاه استفاده می شود.

در جلمه ?Am I going to be late، کلمه late صفت و به معنی «دیر» است و عبارت be late به معنی «دیر بودن» و «دیر رسیدن» می باشد. ترجمه این «من قرار است دیر برسم؟» است و پاسخ مثبت «بله قرار است» و پاسخ منفی «نه قرار نیست » ترجمه می شود.

جمله دوم این قسمت، «شما تصمیم داری دنبال شغل بگردی؟» ترجمه می شود که پاسخ کوتاه آن به صورت Yes, I am «بله تصمیم دارم» و یا No, I’m not «نه تصمیم ندارم» است.

جمله بعدی که فعل آن سوم شخص مفرد مذکر یا مؤنث است، «او تصمیم دارد اتومبیلش را بفروشد؟» ترجمه می شود و پاسخ کوتاه به این سوال به صورت Yes, he is یا Yes, she is «بله تصمیم دارد» و یا در پاسخ منفی No, he isn’t و یا No, she isn’t «نه تصمیم ندارد» است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

جمله بعد، «آیا ما تصمیم داریم که کارکردن خود را متوقف کنیم؟» یا «آیا قرار است ما  کارکردن را متوقف کنیم؟» ترجمه می شود و پاسخ به صورت Yes, we are و یا Yes, you are «بله تصمیم داریم» یا «بله تصمیم دارید» (بر اساس اینکه کسی از بین خود افراد پرسنده سؤال جواب بدهد و یا کسی از خارج گروه) و پاسخ کوتاه منفی No, we aren’t و یا No, you aren’t «نه تصمیم نداریم» یا «نه تصمیم ندارید» است.

جمله بعد، «آیا شما تصمیم دارید اسباب‌کشی کنید؟» است و پاسخ آن به صورت Yes, we are «بله تصمیم داریم» و No, we aren’t «نه تصمیم نداریم» می باشد.

جمله پایانی به معنی «آیا والدینش تصمیم دارند به او کمک کنند؟» است و پاسخ آن به صورت Yes, they are «بله تصمیم دارند» و یا No, they aren’t «نه تصمیم ندارند» می باشد.

در این مثال‌ها، نحوه طرح سؤالات پرسشی بله و خیری و پاسخ کوتاه به آن در این ساختار که همانند ساختار حال استمراری است، بیان شد.

نکات کلیدی

در جمله اول?Am I going to be late اگر این ساختار مطابق مطالبی که بیان شد، ترجمه گردد، به صورت «آیا من تصمیم دارم دیر برسم؟» خواهد بود اما این جمله به صورت «آیا من قرار است دیر برسم؟» ترجمه شد. باید توجه داشت که این ساختار، علاوه بر بیان تصمیم‌هایی که خود فاعل جمله می گیرد؛ گاهی برای تصمیماتی که برای فاعل گرفته شده و فاعل بدون اینکه قدرت اعمال اختیار داشته باشد، تحتِ تأثیرِتصمیم قرار گرفته نیز به کار برده می شود.

به عنوان مثال، در این جمله من تصمیم ندارم دیر برسم؛ شرایط به گونه‌ای ایجاد شده که من قرار است دیر برسم. برای تشخیص این موارد، باید به شرایط و کاربرد و فضای کلام توجه کرد؛ اما معمولاً هنگامی اول شخص (جمع یا مفرد) در مورد تصمیم خود می پرسد، این احتمال وجود دارد که از این نوع عبارت‌ها وجود داشته باشد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

مشاهده شد که در این ساختار، پاسخ‌های کوتاه مثبت و منفی تنها با استفاده از فعل to be بیان می شود. این پاسخ‌های  کوتاه رسمی و از نظرِ گرامری صحیح می باشند. اما گاهی در محاورات، در پاسخ کوتاه، فعل going to نیز در ادامه به صورت Yes, I’m going to «بله من تصمیم به انجام دارم» بیان می شود. اما باید درنظر داشت که کامل بودن جواب تنها با لحاظ فعل اصلی در جمله حاصل می شود. به عنوان مثال، No, I’m not going to look for a job «نه من قصد ندارم که به دنبال کار بگردم» پاسخ کامل است.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to (مطلب کنونی)
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *