گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like

در بخش‌های گذشته واژگانی که برای بیان ویژگی‌های مختلف افراد در رابطه با صفات ظاهری و صفات شخصیتی مورد استفاده قرار می‌گیرند، ‌مورد بررسی قرار گرفت. در این بخش، سوالاتی که با کمک فعل like مطرح می شود و  کلماتی که در پاسخ به آنها استفاده می شوند،‌ مورد بحث قرار می گیرد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را مشاهده و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

پرسیدن با کمک فعل like

در این جلسه بیان خواهد شد که برای پرسیدن درباره ویژگی‌های افراد از چه عبارتهایی باید استفاده نمود. بدین منظور، در page 150 کتاب، بخشی با عنوان questions with like ارائه شده است که حاوی ۳ سؤال می باشد.

یادآور می شود که در بخش های اخیر، قسمت های مربوط به بخش قواعد از روی متن کتاب بیان شده است که در این بخش نیز به همین روش ادامه یافته است. علت این کار، عادت به یادگیری قواعد دستوری با مطالعه کردن متن‌ توضیح گرامر، با توجه به رشد ایجاد شده دربین زبان آموزان و نیاز جدی به این مهارت در سطوح بالاتر است.

سوال اول

این سوالات که در آنها از کلمه like‌ استفاده شده است، برای پرسیدن درباره ویژگی‌های افراد مورد استفاده قرار می گیرند.

از سؤال what’s she like و یا what’s he like برای پرسیدن یک توصیف کلی و عمومی استفاده می شود و غالباً این سوال زمانی مورد استفاده قرار می گیرد که آن شخص برای ما ناشناخته است. پاسخ به این سوال نیز می تواند شامل ویژگی‌های شخصیتی و یا فیزیکی و ظاهری باشد.

نکات کلیدی

نکته اول؛ کلمه like در این جمله پرسشی به معنی«شبیه» است و نباید با فعل like به معنی «دوست داشتن» اشتباه گرفته شود.

نکته دوم؛ با توجه به اینکه در این قسمت،‌ جملات پرسشی فقط برای ضمیرهای غایب استفاده شده است، این سوال مطرح می شود که آیا این پرسش ها فقط برای ضمیر سوم شخص استفاده می شوند؟ پاسخ این است که این جمله‌ها تقریباً فقط برای سوم شخص مورد استفاده قرار می گیرند. به این دلیل که جمله what are you like از نظر گرامری غلط نیست. اما معمولاً‌ از مخاطب پرسیده نمی شود که «شما چطور آدمی هستی؟». به عبارت دیگر،‌ انگلیسی زبان‌ها از این جمله‌ها برای پرسش از ویژگی‌های مخاطب استفاده نمی‌کنند و از جمله‌ها و ساختار‌های دیگری بهره می گیرند و جمله های این بخش فقط برای سوم شخص مورد استفاده قرار می گیرند.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در جمع‌بندی مطلب اول؛ برای پرسش درباره فرد ناشناخته از what’s he like‌ و یا what’s she like استفاده می شود تا مخاطب هر یک از ویژگی‌های ظاهری و شخصیتی را که صلاح می داند بیان کند.

سؤال دوم

از سؤال what does he look like‌ و یا ?what does she look like فقط برای پرسش از ویژگی های ظاهری و جسمی استفاده می شود. ساختار این جمله باید مورد توجه قرار گیرد. فعل look در این جمله به معنی «نمایان شدن» و «به نظر رسیدن» است. like همچنان به عنوان صفت به معنی «شبیه» است. فعل look در این معنا با کلمه like‌ تکمیل شده و در کنار این کلمه به معنی «به نظر آمدن» است. در بخش قبل، ‌بیان شد که در عبارت get fit،‌ کلمه fit معنای get را کامل می کند. در اینجا نیز معنی فعل با کمک فعل like را کامل می شود و مشخص می نماید که کدام معنی این فعل مورد نظر است.

با این توضیحات، معنای این جمله پرسشی «او چه ویژگی‌های ظاهری دارد؟» است و فقط برای پرسش از ویژگی‌های ظاهری استفاده می شود. در پاسخ به این سؤال جمله مثال در کتاب بیان شده است.

She’s tall …                              او بلندقد و لاغراندام است و موهای تیره بلند دارد

سؤال سوم

از جمله what does he like doing‌ و یا what does she like doing برای پرسش درباره اموری که افراد در اوقات فراغت خود از انجام آن لذت می برند، مورد استفاده قرار می گیرد. پس با این سؤال از کارهایی که فرد مورد نظر برای تفریح و تفنن انجام می دهد پرسیده می شود و پرسش مستقیماً درباره ویژگی های شخصیتی او نخواهد بود.

ساختار این سؤال باید مورد توجه قرار گیرد. فعل اصلی این جمله پرسشی like است. با توجه به اینکه بعد از آن فعل ingدار doing قرار گرفته است، معنای like در اینجا «دوست داشتن» است. پس ?what does he like doing یعنی «او به انجام دادن چه کاری تمایل دارد؟» و منظور از کار، فعالیت اوقات فراغت است. به عنوان مثال:

She likes clubbing …                          او تمایل به رفتن به کلوپ و رستوران دارد

باید توجه داشت که در پاسخ نیز از کمک فعل like و سپس فعل ingدار استفاده شده است.

در این بخش سه جمله پرسشی معرفی شد. جمله اول ?what’s he or she like، برای پرسیدن از ویژگی‌های عمومی که شامل ظاهری و شخصیتی است، ?what does he or she look like برای پرسیدن از ویژگی‌های ظاهری و  ?‌what does he or she like doing برای پرسیدن سؤال از فعالیت‌های اوقات فراغت دیگران مورد استفاده قرار می گیرند.

نکات کلیدی

سؤال how is he or she که یکی از اولین سؤالاتی بود که در مکالمه معرفی شد، سؤال از وضعیت سلامتی دیگران و برای پرسیدن حال و احوال است و برای پرسش از ویژگی‌های شخصیتی مورد استفاده قرار نمی گیرد. بنابراین سوال ?how’ s you mum به معنی «حال مادر شما چطور است؟» است و پاسخ آن she’s fine thanks یعنی «حالش خوب است. ممنون.» می باشد. پس در سؤال از ویژگی‌های فردی، استفاده از کمک فعل like ضروری است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

نکته دوم؛ برای پاسخ به دو سوال اول این بخش یعنی ?what’s he like و ?what does she look like، از کلمه like در جمله پاسخ استفاده نمی شود. زیرا like در این دو جمله پرسشی، به معنی «شبیه» است و برای پاسخ‌دادن، مستقیماً ویژگی‌های فرد بیان می شود. به عنوان مثال:

What he like?                                                              او چطور آدمی است؟

−      He’s kind not he’s like kind.                   او انسان مهربانی است

What does she look like?                                                او چه شکلی است؟

−      She’s very tall.                                      او خیلی بلند قد است

در این بخش سؤالاتی که به کمک فعل like ‌پرسیده می شوند، بیان شد. حال می توان تمام قسمت های مربوطه را در این بخش تکمیل نمود. در بخش بعد با کمک یکی از قسمت ها، آموخته های این بخش تمرین خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like (مطلب کنونی)
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

2 پاسخ
 1. Mojtaba Ghanaat
  mghh گفته:

  با سلام و سپاس بابت آموزش خوب شما
  آموزش های دوره مقدماتی مبتی بر انگلیسی بریتانیایی هست یا انگلیسی آمریکایی؟
  بین این دو لهجه تفاوت زیادی وجود دارد؟

  پاسخ
  • مدیر مدیر
   مدیر گفته:

   با سلام و احترام خدمت شما؛

   دوره مقدماتی با لهجه اصلی زبان انگلیسی یعنی British ارایه شده. البته در این سطح تفاوت چندانی بین دو لهجه وجود نداره ولی کسانی که به لهجه British خودشون رو عادت میدن، در طول زمان توانایی درک بهتری از سایر لهجه‌ها خواهند داشت.
   با سپاس

   پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *