گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی

در بخش‌های قبل، زمان حال ساده و شکل‌های مختلف آن بیان شد. در این قسمت ساختار جملات سوالی با استفاده از کلمات پرسشی انگلیسی در زمان حال ساده بیان خواهد شد. ساختار جمله سوالی yes/no با استفاده از فعل کمکیِ do که در بخش قبل بیان شد،‌ اطلاعات محدودی را مشخص خواهد کرد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

کلمات پرسشی در زمان حال ساده

همانطور که بیان شد با استفاده از کلمات پرسشی انگلیسی که اغلب با wh شروع می شوند، می توان سؤالات دقیق پرسید؛ به خصوص در در جملات دارای افعال معمولی، می‌توان پیرامون جزئیات مربوط به فعل به صورت دقیق سؤال طرح کرد. به عنوان مثال،‌ می توان درباره زمان انجام یک فعل، محل انجام یک فعالیت و یا چگونگی انجام یک فعل سؤال پرسید.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی در سطوح مختلف

باید در نظر داشت که ساختار کلی در همه جمله‌های پرسشی، صرفنظر از کلمه پرسشی‌ به کار رفته در آن ها، یکسان است؛‌ اما در این قسمت پرسش درباره زمان و مکان یک فعالیت توضیح داده خواهد شد.

Where & What Time

برای استفاده از کلمه پرسشی در ساختار «داشتن»،‌ کلمه پرسشی در اول جمله قرار گرفته و در ادامه فرم سؤالی جمله بیان می شود. به عنوان مثال:

?‌What have you got

کلمه پرسشی what‌ به معنی چه چیزی در اول جمله و سپس have you got که فرم پرسشی جمله you have got است،‌ قرار می گیرد.

در زمان حال ساده نیز با توجه به این ساختار از کلمه پرسشی برای بیان سوال استفاده می شود. یعنی ابتدا کلمه پرسشی و سپس ساختار پرسشی زمان حال ساده قرار می گیرد. البته باید توجه داشت که ساختار پرسشی زمان حال ساده با do آغاز می شود و سپس ادامه جمله به صورت خبری یعنی اول فاعل و بعد فعل قرار می گیرند. به عنوان مثال، برای استفاده از کلمه پرسشی برای توضیح درباره مکان یا location و زمان یا time در جمله We go to school at seven thirty به صورت زیر عمل خواهد شد:

ساعت هفت و سی دقیقه کجا می روید؟                             ?Where do you go to at seven thirty 

یعنی چه زمانی به مدرسه می روید؟                                         ?What time do you go to school 

که پاسخ این سوالات به صورت زیر بیان می شود:

ما ساعت هفت و سی دقیقه به مدرسه می رویم.                        .We go to school at seven thirty

ما ساعت هفت و سی دقیقه به مدرسه می رویم.                        .We go to school at seven thirty

همانطور که مشاهده می شود هر دو پاسخ یکسان است اما در هر کدام، بخشی از جواب که مورد نظر گوینده است، متفاوت می باشد و معمولاً این تفاوت ها با توجه به محل استرس جمله مشخص می شوند.

When

در اینجا لازم است یکی دیگر از کلمات پرسشی انگلیسی که به معنی «چه زمانی» و «کی» مورد استفاده قرار می گیرد،‌ معرفی گردد. کلمه پرسشی when می تواند به جای کلمه پرسشی what time مورد استفاده قرار گیرد که در مثال بالا بدین شکل خواهد بود:

  شما کی به مدرسه می روید؟                                                       ?When do you go to school

نکته ای که در اینجا باید مورد توجه قرار گیرد، تفاوت بین کلمه پرسشیِ when و what time است؛ دامنه پاسخ‌هایی که برای سؤال با when می توان بیان کرد، وسیعتر است. به طوری که زمانی که سوال مطرح شده با کلمه پرسشی what time، از زمان دقیق واقعه می پرسد،‌ باید با زمان بر اساس ساعت پاسخ داده شود. اما پاسخ سوال مطرح شده با when می تواند گنگ و بدون نیاز به زمان دقیق باشد. هرچند پاسخ به سوال با کلمه پرسشی when نیز پمی تواند بر اساس زمان دقیق باشد.

به عنوان مثال، در سؤال ?‌When do you to school،‌ پاسخ می تواند به صورت زیر نیز بیان شود:

ما صبح‌ها به مدرسه می رویم.                                             .We go to school in the morning

این پاسخ برای کلمه پرسشی when کاملاً صحیح و قابل قبول است در حالیکه که همین پاسخ برای سؤال با what time‌ نامناسب محسوب می شود.

حال با توجه به آشنایی با ساختار پرسش با استفاده از کلمات پرسشی انگلیسی در زمان حال ساده، می توان تمامی قسمت های pages twenty four and twenty five‌ را تکمیل نمود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی (مطلب کنونی)
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *