کاربرد what

انواع کاربرد What در زبان انگلیسی و مثال آن‌ها

کاربرد what در انگلیسی یکی از موضوعاتی است که زبان‌آموزان در از سطح ابتدایی تا پیشرفته و پس از آن به دانستن آن نیازمند هستند. کلمه what نقش‌های مختلفی دارد و گاهی در جمله سؤالی و گاهی در جمله خبری مورد استفاده قرار می‌گیرد. در حالت کلی، در جمله‌های پرسشی این کلمه معنای «چه چیزی؟» و یا «چه کسی؟» را می‌رساند و در جمله‌های خبری به معنای «چیزی که … » و یا «کاری که … » است.

ما در این بخش، این انواع کاربرد what در زبان انگلیسی را بررسی می‌کنیم.

تماشای فیلم: کلمات پرسشی Whدار را بیشتر بشناسید.

کاربرد What در زبان انگلیسی : کلمه پرسشی Question Word

زبان‌آموزان کاربرد what به عنوان کلمه پرسشی را بیش از سایر کاربردهای آن می‌بینند و به همین خاطر در به یادآوردن معنای این کلمه اولین چیزی به ذهنشان می‌رسد همین معنای پرسشی یعنی «چه چیزی؟» یا «چه کاری؟» است.

مثال‌ها را ببیند:

What do you do for a living?

«برای گذران زندگی چه کاری انجام می‌دهی؟ (شغلت چیست؟)»

What is the color of that bag?

«رنگ آن کیف چیست؟»

What time will you get home?

«چه ساعتی به منزل می‌رسی؟

کاربرد What در زبان انگلیسی : ضمیر Pronoun

از سوی دیگر کاربرد what فقط به کلمه پرسشی محدود نمی‌شود. کلمه what می‌تواند به عنوان ضمیر نیز مورد استفاده قرار گیرد. با توجه به معنای مورد نظر از به کار بردنِ what، یعنی «چیزی که … » یا «کاری که … » این واژه اغلب اوقات میانه جمله و گاهی نیز در آغاز جمله به کار گرفته می‌شود.

در این مثال‌ها what به عنوان ضمیر استفاده شده است:

What John does is helping students.

«کاری که جان انجام می‌دهد، کمک به دانش‌آموزان است.»

I don’t remember what my wife told me.

«من یادم نمی‌آیند که همسرم به من چه گفت.»

We have to follow what our elders tell us.

«ما باید از آنچه بزرگترهایمان به ما می‌گویند تبعیت کنیم.»

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *