کاربرد leave

انگلیسی صحیح ۲۸: کاربرد Leave و اشتباهی رایج در کاربرد آن

در این بخش از مجموعه انگلیسی صحیح به بررسی کاربرد leave می‌پردازیم که به معنای «ترک کردن» و «خارج شدن» و معانی مختلف دیگری است که در ادامه به آن‌ها اشاره می‌کنیم.

فعل leave از افعال اولیه زبان انگلیسی بوده و در میان ۳۰۰۰ واژه آکسفورد یافت می‌شود.

یادآوری: دوره انگلیسی صحیح Correct English انواع اشتباهات رایج در زبان انگلیسی

آشنایی با کاربرد Leave و معانی آن

فعل leave از افعال پرکاربرد زبان انگلیسی است. از معانی آن می‌توان به «ترک کردن» و «رها کردن» و «باقی گذاشتن» و «به ارث گذاردن» اشاره کرد. در معانی «ترک کردن» که معنی اصلی این فعل است می‌توان هم‌معنی‌هایی مانندِ depart و go و move و quit و take off و withdraw و abandon و evacuate را در نظر گرفت.

به کاربردهای زیر برای معانی مختلف leave توجه فرمایید:

I am getting ready to leave the house.

«من در حال آماده شدن برای ترکِ خانه هستم.»

The irresponsible man left his wife.

«مردِ مسئولیت ناپذیر همسرش را ترک کرد.»

The bully was bothering some elderly. A brave man asked him to leave them alone.

«شخصی زورگو در حال آزارِ افراد کهنسالی بود. مردی شجاع از او خواست که آن‌ها را تنها بگذارد.»

Mr. Smith left his wife and children 1 million dollars.

«آقای اسمیت برای همسر و فرزندانش یک میلیون دلار به جای گذاشت.»

Please, leave the book on the table.

«لطفا کتاب را روی میز بگذار.»

دو کاربرد متفاوت برای Leave

از بین کاربردهای فوق دو نوع را می‌توان برجسته کرد و بیش از سایرین مورد توجه قرار داد. وقتی می‌گوییم:

I left the room.

«من اتاق را ترک کردم»

اینجا معنای ترک کردن، معادلِ «جابجا شدن» مورد نظر است. اما وقتی می‌گوییم:

I left the door open.

«من درِ اتاق را باز گذاشتم.»

اینجا منظور ما «قرار دادن در شرایطی خاص» است که معمولا پس از مفعول، یک قید یا عبارتِ قیدی آن شرایط را مشخص می‌کند. در این مثال، «باز ماندن» آن شرایط مورد نظر است.

اشتباه رایج در کاربرد Leave در زبان انگلیسی

همانطور که مشاهده کردیم در تمامی کاربردهای بالا، فعل leave نیازی به هیچ حرف اضافه‌ای برای بیان مفعول خود ندارد.

در هر دو عبارت بالا می‌گوییم leave someplace و یا leave something in a condition  که در هر دو حالت بین leave و something حرف اضافه‌ای وجود ندارد.

اشتباه رایج قرار دادن حرف اضافه بین این دو کلمه است که این اشتباه از نوع کاربرد کلمات زاید یا unnecessary words است.

I left from the room.

I left from the door open.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: خطاهای رایج در زبان‌ انگلیسی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. مجموعه انگلیسی صحیح Correct English و آشنایی با اشتباهات رایج انگلیسی
 2. انگلیسی صحیح ۱: کاربرد فعل Absorb
 3. انگلیسی صحیح ۲: کاربرد فعل Dispose of
 4. انگلیسی صحیح ۳: کاربرد فعل Approach
 5. انگلیسی صحیح ۴: محل قید زمان معین
 6. انگلیسی صحیح ۵: کاربرد To و At و تفاوت معنایی آن‌ها
 7. انگلیسی صحیح ۶: کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن
 8. انگلیسی صحیح ۷: کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن
 9. انگلیسی صحیح ۸: کاربرد فعل Ask و اشتباه رایج در استفاده از آن
 10. انگلیسی صحیح ۹: محل قید زمان نامعین
 11. انگلیسی صحیح ۱۰: کاربرد To و Till و اشتباه رایج در کاربرد آن‌ها
 12. انگلیسی صحیح ۱۱: کاربرد فعل Accustomed to و ساختار صحیح آن
 13. انگلیسی صحیح ۱۲: کاربرد فعل Explain و اشتباه رایج در استفاده از آن
 14. انگلیسی صحیح ۱۳: کاربرد فعل Attack و نکاتی که باید بدانید
 15. انگلیسی صحیح ۱۴: ترتیب قیدهای زمان و مکان
 16. انگلیسی صحیح ۱۵؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها
 17. انگلیسی صحیح ۱۶: کاربرد فعل aim و ساختار صحیح آن
 18. انگلیسی صحیح ۱۷: کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن
 19. انگلیسی صحیح ۱۸: کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک
 20. انگلیسی صحیح ۱۹: قید در جمله گذرا به مفعول
 21. انگلیسی صحیح ۲۰؛ تفاوت کاربرد In و Into
 22. انگلیسی صحیح ۲۱: اشتباه رایج در استفاده از فعل Spend
 23. انگلیسی صحیح ۲۲: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج
 24. انگلیسی صحیح ۲۳: کاربرد فعل Finish ؛ یک فعل کاربردی
 25. انگلیسی صحیح ۲۴: کاربرد Enough در نقش‌ها مختلف
 26. انگلیسی صحیح ۲۵؛ تفاوت کاربرد On و At و In
 27. انگلیسی صحیح ۲۶؛ شیوه‌های استفاده از Angry در جمله
 28. انگلیسی صحیح ۲۷: فعل Pay و معانی مختلف آن
 29. انگلیسی صحیح ۲۸: کاربرد Leave و اشتباهی رایج در کاربرد آن (مطلب کنونی)
 30. انگلیسی صحیح ۲۹: کاربرد not در فعل‌های مرکب
 31. انگلیسی صحیح ۳۰؛ تفاوت Between و Among
 32. انگلیسی صحیح ۳۱؛ معنی anxious و اشتباه رایج در کاربرد آن
 33. انگلیسی صحیح ۳۲: کاربرد Point و کاربردهای آن
 34. انگلیسی صحیح ۳۳: گرامر Wish و نکات مربوط به آن
 35. انگلیسی صحیح ۳۴: معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن
 36. انگلیسی صحیح ۳۵: منفی کردن مصدر با استفاده از Not
 37. انگلیسی صحیح ۳۶؛ تفاوت Beside و Besides

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *