واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر

در بخش قبل نحوه بیان یک درخواست یا request بیان شد. در طرف مقابل درخواست، بیان پیشنهاد و ارائه کردن ایده‌ وجود دارد. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

بیان پیشنهاد

با یک مثال شروع می کنیم. در رستوران، قبل از مطرح کردن درخواست از طرف مشتری، ممکن است پیشخدمت بگوید «الان می خواهید سفارش بدهید؟»؛ ‌این جمله یک پیشنهاد و عرضه گزینه است. کلمه offer به معنی پیشنهاد و عرضه نظر است و این کلمه نیز با فعل to make به صورت to make an offer یعنی به کسی پیشنهادی برای موضوع یا کاری دادن مورد استفاده قرار می گیرد.

حتما بخوانبد: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

قبل از بیان مباحث مربوط به offer، موضوعی خارج از این بحث درباره فعل like بیان می شود. همانطور که بیان شد این فعل برای بیان علایق استفاده می شود و بعد از آن اسم یا اسم مصدر فعل قرار می گیرد.

                                                ‌ من به کتاب علاقه دارم.                                    .I like books

                                 من به مطالعه کردن علاقمند هستم.                                  .I like reading

اما باید توجه داشت که بعد از فعل like می توان از فعل دیگری در جمله نیز استفاده کرد.

.                                        من به مطالعه کردن علاقه دارم .                                  .I like to read

نکته ای که در استفاده از فعل دیگر بعد از like باید مورد توجه قرار گیرد، عدم وجود پسوند ing برای فعل دوم و قرار گرفتن حرف اضافه to قبل از آن است.

این نوع استفاده فعل دوم در جمله، بعد از like، در ساختار بیان پیشنهاد مورد استفاده قرار می گیرد.

Offer

برای بیان پیشنهاد در رستوران از سوی waiter، جمله پیشنهادی به صورت زیر بیان می شود:

              می‌خواهید الان سفارش بدهید؟              ? Would you like to order, now

پاسخ مشتری در بیان درخواست خود نیز به این صورت است:

    بله، لطفا یک برگر می‌خواهم.              .Yes, I’d like the burger, please

پیشخدمت اضافه می‌کند:

            سالاد میوه هم میل دارید؟         ? Would you like the fruit salad, too

. Yes, thank you

در این گفتگو برای پاسخ ضمیر «من» استفاده شده است. همچنین در این بخش، قید‌های غیرضروری جمله‌ها با هدف تمرکز روی ساختار اصلی پیشنهادها حذف شده است.

در پیشنهاد اول به صورت ?Would you like to order،‌ یک جمله سوالی مطرح شده است که در آن فعل کمکی do وجود ندارد و فعل would‌ با قرار گرفتن قبل از ضمیر، جمله را به صورت سؤالی تبدیل کرده است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

همچنین بعد از فعل like در این جمله حرف اضافه to و فعل order به معنای سفارش دادن استفاده شده است که این ساختاری است در بالا به آن اشاره شد. پس در این جمله دو فعل اصلی به معنای «دوست داشتن» و «سفارش دادن» وجود دارد.

فرم کلی ساختار بیان پیشنهاد به صورت زیر است:

 •  فعل ِwould + ضمیر you + فعل like + حرف اضافه to + فعل دوم جمله.

اما در جمله پیشنهادی دوم،?‌Would you like the fruit salad، ساختار جمله کمی متفاوت است:

 • would + ضمیر you + فعل like‌ + اسم (the fruit salad).

با توجه به اینکه در این جمله فعل دیگری بعد از فعل like‌ قرار نگرفته است و اسم استفاده شده است، نیازی به حرف اضافه to نیست.

با توجه به این دو جمله، به خصوص جمله دوم و مقایسه‌ آن ها با بخش قبل، مشخص است که این جمله‌ها از نظر ساختاری، فرم سؤالی دو جمله بیان درخواست هستند.

جمله درخواستجمله پیشنهاد
I’d like to order?Would like to order
I’d like the fruit saladWould you like the fruit ?salad

خاطر نشان می گردد که درباره فعل would در بخش های آتی بیشتر توضیح داده خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر (مطلب کنونی)
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *