واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی

در این جلسه شما با واژگان مباحثی چون « وسایل شخصی » ، « ابزارهای مورد علاقه » آشنا خواهید شد. توصیه می‌گردد قبل از مطالعه متن « وسایل شخصی » فیلم آموزشی وسایل شخصی به زبان انگلیسی را در همین صفحه مشاهده نمایید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

وسایل شخصی و ابزارهای مورد علاقه

با توجه به اینکه بخش مکالمه کتاب همگام با آموزش مهارت‌های جدید، تغییر می‌کند؛ در این بخش به منظور رشد مهارت خواندن و شنیدن به بررسی قسمت four از این درس پرداخته شده است.

اگر به صحبت‌های Old Bill درباره وسایل شخصی و اشیائی که برای او مهم می‌‌باشد،‌ دقت شود، در جمله اول یعنی ?What things are important to me، بعد از کلمه پرسشی what، اسم جمع things قرار گرفته است. در بخش‌‌های قبل بیان شد که با قرار گرفتن یک اسم بعد از کلمه پرسشیِ what، کلمه پرسشی منحصر به آن اسم می‌‌شود. به عنوان مثال، معنی سوال ‌?‌What color is this،‌ «این چه رنگی است؟» می‌‌باشد. در پرسش مطرح شده توسط Bill نیز به همین شکل خواهد بود و what things به معنی «چه چیزهایی» است.

حتما بخوانید: آموزش زبان انگلیسی به کمک انیمیشن

نکته دیگری که در این جمله باید مورد توجه قرار گیرد، نحوه استفاده از important‌ و حرف اضافه to‌ بعد از آن است. باید توجه داشت که هر اسمی با یک هر اضافه مشخص همراه است. در اینجا حرف اضافه to بعد از اسم important‌ به معنی «برای» استفاده شده است.

در پایان جمله نیز me قرار دارد که یک کلمه جدید است و در اینجا به معنی «من» در نظر گرفته می‌‌شود؛ اما me‌ در واقع به معنی من در جایگاه مفعول است و ضمیر مفعولی نامیده می‌‌شود که در بخش‌‌های آینده بیان خواهد شد.

جمله بعدی این قسمت، … well, I’ve got an است که well‌ در اول این جمله معانی مختلفی دارد، اما در اینجا به عنوان حرف ندا است که در اصطلاح interjection word‌ نامیده می‌‌شود و معادل آن در زبان فارسی «خُب» یا «راستش» است که هنگام فکر کردن بیان می‌‌شود. به عنوان مثال، … راستش من یک تویوتای خیلی قدیمی دارم.

در جمله بعد،it’s not very fast  but,، وجود but بیان می‌‌کند که جمله قبل و بعد از آن، دو جهت متفاوت دارند. یعنی ماشین خیلی سریع نیست ولی برای ما مهم است. در این عبارت نیز یک ضمیر مفعولی دیگر که به معنی «ما» است، وجود دارد.

با توجه به جمله My wife, pat, hasn’t got a car، مشخص است که اسم خاص سوم شخص محسوب می‌‌شود. wife‌ به معنی همسر و Pat نیز مخفف اسم در زبان انگلیسی است. نکته جالب در خصوص Pat این است که می‌‌تواند به عنوان مخفف اسم مرد،‌ اسم Patrick و مخفف اسم زن،‌ اسم Patricia باشد که مشخص است در این جمله اسم زن مورد نظر است.

جمله and we’ve got a dog به معنی «و ما یک سگ داریم» و  His name’s Fred and he’s twelve years old به معنی «اسمش Fred‌ است و دوازده ساله است.» می‌‌باشد.  He is very important to us یعنی برای آن‌‌ها خیلی مهم است.

oh , and I’ve got an expensive digital camera یعنی «من یک دوربین دیجیتال گران قیمت دارم.» و همانطور که مشاهده می‌‌شود در جمله، ‌It’s very small but the pictures are great، کلمه but‌ به معنی «اما» باز هم دو جمله با معنی مخالف یکدیگر را از هم جدا کرده است. خیلی کوچک است اما عکس‌‌ها عالی هستند.

در جمله بعد،‌ کلمه hundreds استفاده شده است، ‌که با اضافه شدن s‌ جمع به انتهای کلمه hundred‌ به معنی ۱۰۰،‌ آن را به اسم جمع به معنی صدها تبدیل کرده است. بعد از hundreds نیز of Dvds قرار گرفته است که حرف اضافه of‌ به معنی کسره اضافه در اینجا مورد استفاده قرار گرفته است.

در جمله …We love old films «ما فیلم‌های قدیمی را خیلی دوست داریم»، فعل to love‌ به معنی عشق ورزیدن‌ یک فعل بیان حالت است که برای تمامی حالات یکسان بیان می‌‌شود و برای بیان مفعول نیاز به حرف اضافه ندارد.

در جمله  …The problem is، کلمه problem‌ به معنی مشکل، معضل و مسئله است. این جمله یک جمله اسنادی است که عبارت بعد از فعل to be‌ را به عبارت قبل از آن نسبت می‌‌دهد و مشکل را توضیح می‌‌دهد. عبارت بعد از فعل to be می‌توانست به جای جمله به صورت یک کلمه بیان شود. به جای عبارت We haven’t got a very good TV می‌توانست جمله The problem is our TV را بیان نماید. در واقع بعد از فعل to be از ساختار «داشتن» استفاده شده که منجر به ایجاد ساختار «داشتن» در یک ساختار اسنادی گردیده است.

در زیر بخش  b‌ از همین قسمت خواسته شده است تا با توجه به دو متن توضیح داده شده،‌ بین جملات شماره one تا six‌،‌ true‌ به معنی صحیح و false‌ به معنی نادرست بودن هر یک مشخص شود.

بخش nine از این قسمت،Bill and Sally  در یک survey‌ به معنی نظرسنجی شرکت کرده‌‌اند. در تمرین خواسته شده که وسایل متعلق به آن‌‌ها، حدس زده شود و حدس‌‌ها، در ستون با yes‌ یاno  مشخص شود. یعنی با شناخت حاصل از قسمت‌‌های قبل نسبت به Bill‌ و Sally‌،‌ در مورد داشتن یا نداشتن وسایل نوشته شده در سمت چپ بحث شود. در زیر بخش b‌ از این قسمت، فایل صوتی نظرسنجی Bill و Sally‌ قرار دارد که بعد از شنیدن آن،‌ می‌‌توان با نوشتن پاسخ‌‌های آن‌‌ها در ستون سمت راست،‌ آن‌‌ها را با حدس‌‌های خود مقایسه نمود.

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

 

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی (مطلب کنونی)
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *