واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why

در این بخش کلمه پرسشیِ why‌ به عنوان آخرین کلمه پرسشیِ اصلی، از سریِ words wh question  معرفی می شود. لطفا ابتدا فیلم آموزشی کاربرد و معنی why را مشاهده نمائید و سپس متن را مطالعه کنید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

معنی Why

معنی کلمه پرسشی why «چرا» و «به چه دلیل» است. با توجه به مطالبی که درمورد ساختار جملات پرسشی و ساختار جملاتِ سؤالیِ داری کلماتِ پرسشی بیان شده است، آشنایی با معنی why‌ همانند مرور سریع آموخته‌های قبل خواهد بود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

همانطور که در قسمت seven از page 28‌ کتاب مشخص شده است، پرسیدن سؤال با استفاده از این کلمه پرسشی از طریق همان ساختار کلی جملات پرسشی است. یعنی ابتدا کلمه پرسشی و سپس ساختار پرسشی جمله قرار می گیرد و منظور از ساختار پرسشیِ جمله، سؤالی است که پاسخ آن بله و خیر می باشد.

به عنوان مثال، در سوال ?Why is May the sixth important to you «چرا ششم ماه مه برای تو مهم است؟» با حذف کلمه پرسشی why، یک سؤال yes/no‌ خواهیم داشت: ?Is May the sixth important to you

حرف ربط Because

نکته مهم در به کارگیری این کلمه پرسشی، پاسخ خاصی است که به آن داده می شود. با توجه به اینکه سؤال با کلمه چرا پرسیده شده، برای پاسخ باید دلیل ارائه شود و در زبان انگلیسی نیز همانند زبان فارسی وجود یک کلمه ربط یا conjunction word برای ارتباط بین دلیل و آنچه برای آن دلیل مطرح می شود، لازم است. این کلمه در فارسی «زیرا» است که در زبان انگلیسی معادل آن کلمه because می باشد و استرس این کلمه روی سیلاب دوم است.

به عنوان مثال، پاسخ به سوال ?Why is May the sixth important to you به صورت زیر خواهد بود:

 چون روز سالگرد ازدواج من است.                   .Because it’s my wedding anniversary

با توجه به اینکه گفته شد because‌ کلمه ربط است، باید علت و معلول را به یکدیگر ارتباط دهد؛ اما از آن جا که پاسخ بالا، پاسخ خلاصه و کوتاه به سؤالِ پرسیده شده با why است، معلول در آن بیان نشده است. پاسخ کامل به سؤال با why‌ به صورت زیر است:

.May the sixth is important to me, because it’s my wedding anniversary

در این جمله It’s my wedding anniversary‌ دلیل و علت است و با کلمه because به عبارت قبل از آن ربط داده شده است. دو مثال دیگر برای پرسش با why‌ در ذیل بیان شده است:

 چرا هر روز سر کار می روی؟                      ?Why do you go to work every day

I go to work every day, because I love my job

پاسخ کوتاه به این سوال نیز به صورت Because I love my job است.

چرا اینقدر کتاب داری؟                         ?Why have you got many books

.I have got many books, because I enjoy reading

من تعداد زیادی کتاب دارم، چون از مطالعه کردن لذت می‌برم.

در این قسمت معنی why تشریح شد که در بخش بعد با استفاده از مطالب بیان شده، یکی دیگر از کاربردهای این کلمه پرسشی توضیح داده خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why (مطلب کنونی)
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *