واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many

در مطلب این هفته شما با کاربرد و معنی how many آشنا خواهید شد. توصیه می‌کنیم قبل از مطالعه مطلب این هفته، فیلم آموزشی کاربرد و معنی how many را به صورت کامل مشاهده نمایید و در صورتی که سوال یا ابهامی دارید، از بخش نظرات همین صفحه مطرح نمایید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

کاربرد و معنی How Many

این بخش به آشنایی با کاربرد و معنی how many اختصاص یافته است. همانطور که مشخص است how many علیرغم اینکه در جمله نقش یک کلمه پرسشی را ایفا می‌کند،‌ با توجه به دو بخشی بودن آن،‌ یک «عبارت پرسشی» به شمار می‌‌رود.

کلمه many به صورت مستقل به معنی «تعداد زیادی» است و در جمله نقش صفت را ایفا می‌‌کند.

I’ve got many books.

زمانی می‌‌توان از many به عنوان صفت استفاده کرد که موصوف قابل شمارش یا countable باشد. همچنین با توجه به معنای این صفت که مفهوم تعدد و بیشتر از یک واحد بودن موصوف را بیان می‌‌کند،‌ اسم بعد از آن حتماً به صورت جمع بیان می‌‌شود.

حتما بخوانید: زمان حال ساده

در بخش مربوط به سن بیان شد که ترکیب کلمه پرسشی how با یک صفت، سوالی را که توسط این کلمه پرسشی مطرح می‌‌شود به پرسش درباره کیفیت آن صفت تغییر می‌دهد؛ بر این اساس how old برای پرسش درباره سن مورد استفاده قرار می‌‌گیرد.

لذا در حالت کلی با آوردن یک صفت بعد از how،‌ یک عبارت پرسشی یا question phrase ایجاد می‌‌شود که از مقدار یا کیفیت آن صفت می‌پرسد. عبارتِ how many‌ نیز یکی از این ترکیب‌ها و به معنی «چه تعداد» است. بر این اساس پرسش درباره تعداد با استفاده از عبارت how many به شکل زیر خواهد بود:

How many books have you got?                                    چه تعداد کتاب داری؟

بیان اسم معدود

نکته‌ای که باید در به کارگیری این عبارت پرسشی مورد توجه قرار گیرد،‌ استفاده از یک اسم معدود بعد از کلمه many است. با توجه به اینکه many یک صفت عددی است،‌ اسم بعد از آن باید قابل شمارش باشد. لذا بعد از عبارت پرسشی how many وجود اسمی که تعداد را بیان می‌‌کند،‌ ضروری است.

همانطور که در جمله I’ve got thirty books،‌ بیان کلمه books به عنوان اسمی که تعدد آن مشخص است، ضرورت دارد؛ در جمله پرسشی با استفاده از how many نیز از نظر گرامری ضروری است که بعد از many اسم یا موصوف عددی بیان شود. هر چند، در بسیاری از موارد در محاورات،‌ ممکن است در جمله I’ve got thirty books، اسم معدود حذف گردد و به صورت I’ve got thirty  بیان شود؛ اما در جملات سوالی دارای عبارت پرسشی how many حذف اسم عددی میسر نیست.

How many friends have you got? Oh, I’ve got many friends.

How many bothers have you got? I haven’t got any brothers.

به عنوان جمع‌‌بندی می‌‌توان گفت، در ساختار جمله پرسشی با استفاده از how many ، ابتدا عبارت پرسشی how many قرار گرفته و سپس اسم جمع که موصوف many است و در ادامه نیز فرم جمله پرسشی بیان می‌‌شود.

در شماره four این بخش از کتاب خواسته شده است که با توجه به تصویر، ۶ نفر انتخاب شده و درباره اقوام آن‌‌ها با استفاده از عبارت پرسشی how many،‌ سوالاتی مطرح گردد.

در مثال اول، در جمله پرسشی ?How many brothers and sisters has Lisa got،‌ کلمه and وجود دارد که برای پیوست دادن اسم‌ها به هم استفاده می‌‌شود. از این رو می‌‌توان گفت، many در این جمله ۲ تا موصوف دارد. بدین معنا که این سوال ترکیب دو سوال به شرح ذیل بوده است که با استفاده از and در یک سؤال خلاصه شده است:

How many brothers has Lisa got?

How many sisters has Lisa got?

پاسخ این سوال نیز به شکل زیر خواهد بود:

 Lisa has got one brother and one sister.                      .لیسا یک برادر و یک خواهر دارد

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

 

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many (مطلب کنونی)
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *