محل قید زمان معین

انگلیسی صحیح ۴: محل قید زمان معین

در این قسمت از انگلیسی صحیح یا Correct English می‌خواهیم به بررسی محل قید زمان معین یا definite adverbs of time بپردازیم. قید‌ها یکی از اجزای فرعی ولی پرکاربرد جمله هستند و لازم است که ما نسبت به نحوه صحیح کاربرد آن‌ها تسلط کامل داشته باشیم.

یادآوری: در انگلیسی صحیح به دنبال یادگیری چه اشتباهات رایجی هستیم؟

قید زمان معین و قید زمان نامعین

در زبان انگلیسی قیدهای متعددی وجود دارند. یکی از قید‌ها، قید زمان است. قید زمان بیان کننده زمان رخ دادن فعل می‌باشد. خود قید زمان نیز به انواع مختلفی تقسیم می‌شود. یکی از این انواع تقسیم به قید‌های زمان معین و قید‌های زمان نامعین است.

قید زمان معین قیدی است که یک زمان دقیق، یا بازه زمانی مشخصی را به عنوان زمان رخ دادن فعل معین می‌کند.

کلماتی مانندِ yesterday و today و tomorrow و last week و three months ago و ۸ o’clock همگی قید‌های زمان معین هستند.

و از سوی دیگر کلماتی مانندِ ever و never و always و often و seldom و soon و sometimes قیدهای زمان نامعین هستند.

محل قید زمان معین و نامعین در جمله با یکدگیر متفاوت است و اشتباه رایج این قسمت نیز دقیقا همین نکته را بیان می‌کند.

محل قید زمان معین یا Definite Adverb of Time در جمله

این مثال‌ها را ببینید:

I went swimming yesterday.

«من دیروز به شنا رفتم.»

She will meet her brother at 5 o’clock.

«او برادرش را رأس ساعت ۵ ملاقات خواهد کرد.»

همانطور که مشاهده می‌کنید، محل قید زمان معین انتهای جمله است. حال این دو جمله را ببینید:

Yesterday I went swimming.

At 5 o’clock she will meet her brother.

این دو جمله نیز از نظر گرامری صحیح هستند و از نظر معنایی نیز همانند جمله‌های بالاتر می‌باشند؛ ولی یک تفاوت معنایی کوچک با آن‌ها دارند. بیان قید زمان معین در ابتدای جمله، به علت تاکید روی این قید است.

در نتیجه، اشتباه رایج درباره این قید، به کار بردن آن در هر جایگاهی غیر از ابتدا و انتهای جمله است:

I yesterday went swimming.

She at 5 o’clock will meet her brother.

پس همانطور که دیدیم، این اشتباه ناشی از کاربرد یک کلمه در جایگاه نادرست و یا misused form می‌باشد.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: خطاهای رایج در زبان‌ انگلیسی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. مجموعه انگلیسی صحیح Correct English و آشنایی با اشتباهات رایج انگلیسی
 2. انگلیسی صحیح ۱: کاربرد فعل Absorb
 3. انگلیسی صحیح ۲: کاربرد فعل Dispose of
 4. انگلیسی صحیح ۳: کاربرد فعل Approach
 5. انگلیسی صحیح ۴: محل قید زمان معین (مطلب کنونی)
 6. انگلیسی صحیح ۵: کاربرد To و At و تفاوت معنایی آن‌ها
 7. انگلیسی صحیح ۶: کاربرد فعل Accuse of و اشتباه رایج در مورد آن
 8. انگلیسی صحیح ۷: کاربرد فعل Dream of و معانی مختلف آن
 9. انگلیسی صحیح ۸: کاربرد فعل Ask و اشتباه رایج در استفاده از آن
 10. انگلیسی صحیح ۹: محل قید زمان نامعین
 11. انگلیسی صحیح ۱۰: کاربرد To و Till و اشتباه رایج در کاربرد آن‌ها
 12. انگلیسی صحیح ۱۱: کاربرد فعل Accustomed to و ساختار صحیح آن
 13. انگلیسی صحیح ۱۲: کاربرد فعل Explain و اشتباه رایج در استفاده از آن
 14. انگلیسی صحیح ۱۳: کاربرد فعل Attack و نکاتی که باید بدانید
 15. انگلیسی صحیح ۱۴: ترتیب قیدهای زمان و مکان
 16. انگلیسی صحیح ۱۵؛ تفاوت کاربرد In و At و جزئیات معنایی آن‌ها
 17. انگلیسی صحیح ۱۶: کاربرد فعل aim و ساختار صحیح آن
 18. انگلیسی صحیح ۱۷: کاربرد فعل Knock و نکاتی قابل توجه در مورد آن
 19. انگلیسی صحیح ۱۸: کاربرد فعل Comprise یک فعل رسمی و آکادمیک
 20. انگلیسی صحیح ۱۹: قید در جمله گذرا به مفعول
 21. انگلیسی صحیح ۲۰؛ تفاوت کاربرد In و Into
 22. انگلیسی صحیح ۲۱: اشتباه رایج در استفاده از فعل Spend
 23. انگلیسی صحیح ۲۲: کاربرد فعل Listen و یک اشتباه رایج
 24. انگلیسی صحیح ۲۳: کاربرد فعل Finish ؛ یک فعل کاربردی
 25. انگلیسی صحیح ۲۴: کاربرد Enough در نقش‌ها مختلف
 26. انگلیسی صحیح ۲۵؛ تفاوت کاربرد On و At و In
 27. انگلیسی صحیح ۲۶؛ شیوه‌های استفاده از Angry در جمله
 28. انگلیسی صحیح ۲۷: فعل Pay و معانی مختلف آن
 29. انگلیسی صحیح ۲۸: کاربرد Leave و اشتباهی رایج در کاربرد آن
 30. انگلیسی صحیح ۲۹: کاربرد not در فعل‌های مرکب
 31. انگلیسی صحیح ۳۰؛ تفاوت Between و Among
 32. انگلیسی صحیح ۳۱؛ معنی anxious و اشتباه رایج در کاربرد آن
 33. انگلیسی صحیح ۳۲: کاربرد Point و کاربردهای آن
 34. انگلیسی صحیح ۳۳: گرامر Wish و نکات مربوط به آن
 35. انگلیسی صحیح ۳۴: معنی Obey و اشتباه رایج در کاربرد آن
 36. انگلیسی صحیح ۳۵: منفی کردن مصدر با استفاده از Not
 37. انگلیسی صحیح ۳۶؛ تفاوت Beside و Besides

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *