منفی

دوره Select Readings، فصل ۳، متن اصلی «تأثیر نگرش منفی بر شغل»

در اولین نخست از فصل سوم از دوره Select Readings در سطح Upper-Intermediate متن اصلی را بررسی می‌کنیم. این متن به این موضوع اختصاص دارد که چطور «نگرش منفی شما می‌تواند به شغلتان آسیب برساند.» همانطور که در بخش توضیح برنامه آموزشی دوره نیز صحبت شد، ضروری است قبل از شروع به بررسی متن اصلی، شما بخش opening page و همینطور before you read را مورد بررسی قرار داده باشید.

از اینجا به جدول تمامی جلسه‌های دوره Select Readings دسترسی داشته باشید

پس از مطالعه دقیق متن اصلی و توجه به بخش آموزش تصویری، شما بخش after you read را تکمیل می‌نمایید.

همچنین در جریان مطالعه متن از تکنیک‌هایی که آموزش تصویری فصل اول به آن‌ها اشاره شد نیز حتما استفاده کنید.

در ادامه، متن اصلی درس به همراه ترجمه مفهومی آن را مشاهده می‌کنید. ضمن اینکه از لینک‌های زیر می‌توانید فایل‌های مربوط به این فصل را دانلود نمایید.

لینک‌ دانلود محتوای فصل سوم و فایل صوتی آن

دانلود فصل سوم کتاب Select Readings در سطح Upper-Intermediate

دانلود فایل صوتی فصل سوم کتاب Select Readings در سطح Upper-Intermediate

دانلود بخش مقدمه و پیوست کتاب Select Readings در سطح Upper-Intermediate

Your Negative Attitude Can Hurt Your Career

نگرش منفی شما ممکن است به شغلتان آسیب برساند

۱) In any situation -a cafe, the subway, a movie theater- you don’t want to be that guy (or gal). There is no strict definition of what it means to be that person, but usually it refers to the person who stands out for all the wrong reasons.

۱) در هیچ موقعیتی –چه در یک رستوران کوچک، چه در مترو و یا سالن سینما- شما نمی‌خواهید که «آن مرد خاص (یا آن زن خاص)» باشید. البته تعریف دقیقی برای معنای «فرد خاص بودن» وجود ندارد، ولی معمولا منظور همان کسی است که به همه دلایل نامناسب برجسته و انگشت‌نما است.

۵) In a cafe, it’s the guy who won’t stop hitting on you.

In the subway, it’s the woman who eats a cheeseburger and fries, filling the entire car with an onion aroma.

At the movies, it’s the patron who leaves her cell phone ringer on.

Wherever you are, you don’t want to be that person. Especially at work.

۵) در یک رستوران، این مرد خاص همان کسی است که پیاپی به شما متلک می‌اندازد.

در مترو، این فرد همان خانمی است که در ساندویچ چیپس‌برگر و چیپس می‌خورد و کل فضای واگن مترو را با بوی پیاز عطراگین می‌کند.

در سینما، همان مشتری است که تلفن خود را روی حالت زنگ گذاشته است (و نه روی حالت بی‌صدا).

هر کجا هستید قطعا دوست ندارید که شما چنین فردی باشید. مخصوصا در محل کار.

۱۰) Of course, at work you’ll find plenty of bad traits: the gossip, the chronically tardy person, the kiss-up, and everyone else you try to avoid.

Perhaps the one type you want to avoid (hanging around and being) more than any other is the negative person. The negative person hates everything. Every task is too lowly; every meeting lasts too long; every co-worker is too dumb.

۱۰) بدیهی است که شما در محل کار، انواع و اقسام ویژگی‌های نامناسب را خواهید یافت: خبرچین، کسی که تنبلی مزمن دارد، پاچه‌خار و متملق و همه کسانی که شما تلاش می‌کنید از تماس با آن‌ها پرهیز کنید.

شاید آن مورد خاصی که بیش از سایرین از او دوری می‌جویید (و نمی‌خواهید اطرافش باشید) آدمی با نگرش منفی‌ است. آدم منفی گرا از همه چیز و همه‌ کس متنفر است. (برای او) هر کاری پیش‌ پا افتاده و پست است؛ هر جلسه‌ای بیش از اندازه طولانی است؛ هر همکاری بیش از اندازه نادان است.

۱۵) Nary a word passes through his or her lips that’s not dripping with sarcasm.

If you realize that you are this furrow-browed employee, the chorus of sighs and complaints, accented with eye rolls, will earn you the worst reputation of everyone. And whether or not you’re aware, your boss will notice, too.

۱۵) به ندرت کلامی از بین لبان او صادر می‌شود که خالی از قطراتِ کنایه و نیش نباشد.

اگر شما الان متوجه شدید که خودتان همین کارمند ابرو گره زده هستید، (بدانید که) سر دادنِ آه‌های مکرر و کنایه‌دار و شکوه کردن‌هایی که با نگاه‌های معنادار و تحقیر آمیز تقویت شده‌اند، جز بدترین نوع بدنامی، چیزی را برایتان به همراه نخواهد آورد. و چه شما حواستان باشد و چه نباشد، رئیس شما نیز از این آوازه شما آگاه خواهد شد.

First Impressions Count

اولین تجربه‌ها مهم‌اند

۲۰) One reason interviews cause job seekers so much anxiety is the need to make a favorable first impression. Although qualifications make up the bulk of the hiring decision, employer are also looking at the kind of 25 attitude you display to determine whether or not you’d be an asset to the organization.

۲۰) یکی از دلایل اینکه مصاحبه‌های کاری برای افراد جویای کار اضطراب فراوان تولید می‌کند، نیاز به ایجاد یک تجربه مناسب (در مصاحبه کننده) است. با اینکه توانایی‌ها (و رزومه) تأثیر عمده‌ای در تصمیم‌گیری دارد، (لیکن) استخدام کنندگان به مَنِش و نگرشی که شما از خود بروز می‌دهید هم توجه می‌کنند تا ببینید آیا شما می‌توانید مهره کارآمدی برای مجموعه باشید.

۲۵) Lauren Milligan, host of the business radio show “Livin’ the Dream” advises job seekers to temper any negativity they have involving their previous jobs.

During an interview, a common question posed to the candidate is, ‘What problems did you encounter in your previous job?’

۲۵) لورِن میلیگان، مجری برنامه رادیویی مربوط به کسب و کار به نام «رویایی زندگی کردن» به جویندگان کار توصیه می‌کند که نقاط منفی مشاغل خویش را تا جایی که می‌توانند متعادل جلوه دهند.

«در جریان یک مصاحبه، سؤال متداولی که از متقاضی کار پرسیده می‌شود این است که «در شغل پیشین خود با چه مشکلاتی مواجه بودید؟»

۳۰) A negative employee will use this time to talk about their boss, co-workers, job functions-anything that didn’t sit quite well with [him or her],” Milligan says. “Don’t do that! A positive employee will see this question as a chance to talk about a difficult situation and how they turned it into a good experience.”

۳۰) یک کارمند با نگرش منفی از این زمان استفاده می‌کند تا درباره رئیسش، همکاران، فرآیندهای کاری –و هر چیزی که به مذاقش خوش نیامده بوده- صحبت کند.» این توصیه میلیگان است که: «چنین نکنید! یک کارمند مثبت نگر این سؤال را فرصتی برای صحبت درباره وضعیت‌های دشوار و نحوه تبدیلِ آن‌ها به یک تجربه خوب می‌بیند.»

۳۵) The cliched business advice of bringing your boss solutions, not problems, is actually true. “Negative employees think of how problems affect them, while positive employees think of how they can solve a challenge,” Milligan says.

۳۵) این توصیه کلیشه‌ایِ کاری که، برای رئیستان راه حل‌ها را بیاورند و نه مشکلات را، یک حقیقت است.

به گفته میلیگان: «کارمندان منفی گرا به این فکر می‌کنند که چطور مشکلات آن‌ها را تحت تأثیر قرار می‌دهند، در حالی که افراد مثبت‌اندیش به شیوه حل کردن یک چالش فکر می‌اندیشند.

Everyday Behavior

رفتارهای روزمره

۴۰) Of course, maintaining an upbeat attitude for 30 minutes or an hour during an interview is far easier than fighting off grumpiness every day. You’ll probably have to vent once in a while because some days will be bigger pains than others, and few people would hold that against you.

۴۰) شکی نیست که حفظ یک روحیه سرحال برای ۳۰ دقیقه تا یک ساعت طی یک مصاحبه بسیار راحت‌تر از مبارزه روزانه با بداخلاقی است. احتمالا شما مجبور خواهید شد که هر از گاهی خودتان را تخلیه کنید چرا که بعضی روزها از برخی دیگر دردناک‌تر هستند؛ و البته معدودی از افراد هم بخاطر این تخلیه روانی شما را محکوم خواهند کرد.

۴۵) Habitual negativity is a problem because it can quickly become your trademark and overshadow any accomplishments. And in a tough job market, when workers are feeling stressed and employers consider trimming head count, you don’t want to be remembered for being the local sourpuss.

۴۵) منفی گرایی از روی عادت، یک مشکل است زیرا ممکن است خیلی زود به ویژگی شاخص شما تبدیل شود و سایه آن سایر موفقیت‌های شما را تاریک کند. و در یک بازار اشتغال سخت، و آن هنگامی که کارمندان استرس فراوان دارند و کارفرمایان قصد تعدیل نیرو دارند، شما هرگز دوست ندارید که به عنوان اخموخانِ محل معروف باشید.

۵۰) “In this recession, people are having to do more with less -that’s just a fact,” Milligan says. “If you’re the employee that complains about clients or the workload or the commute or the manager -and you seek out opportunities to talk about your misery- this will definitely pose a problem with your employer and co-workers.”

۵۰) به قول میلیگان، «در این دوره رکود اقتصادی مردم مجبورند در ازای آورده کمتر، کار بیشتر انجام دهند – این یک واقعیت است. اگر شما کارمندی هستید که از دست ارباب‌ رجوع، حجم کاری، رفت و آمدها یا مدیریت شاکی است – و از هر فرصتی برای صحبت درباره شوم‌بختی‌تان استفاده می‌کنید – قطعا چنین رفتاری برای کارفرما و همکاران یک معضل تلقی می‌شود.»

۵۵) Just as damaging can be your tendency to arrive late and leave early.
Helen T. Cooke is the marketing director of Cooke Consulting Group, where she coaches and teaches clients about team development. She agrees that behavior affects others’ perceptions of us. “The nonverbals will always prevail if we’re trying to mask negativity.

۵۵) و (این کار) دقیقا به همان اندازه دیر آمدن و زود رفتن به شغل شما صدمه می‌زند.

هِلِن تی کوک، مدیر بخش بازاریابیِ گروه مشاورین کوک است و در آن به هدایت و راهنمایی مراجعین در زمینه رشد تیمی می‌پردازد. او معتقد است که رفتارِ ما، ذهنیت دیگران درباره ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

«اگر قصد دارید که (به زور) منفی نگری خود را مخفی کنید، پیام‌های غیر کلامی ظهور بیشتری خواهند داشت (و شما را لو خواهند داد).

۶۰) For example, the employee makes a comment that sounds OK, but the facial expressions and/or body language make it clear that she or he isn’t on board:’ Cooke explains. “If you are not feeling enthusiastic in general, consider what is within your control, primarily, and secondarily what is within your ability to influence. Make positive changes in those two arenas.”

۶۰) به عنوان مثال، کارمند صحبتی ایراد می‌کند که به نظر موافق موضوعی است، اما حالت چهره، یا زبان بدن او کاملا شفاف نشان می‌دهد که مخالف است. کوک توضیح می‌دهد: «اگر در حالت کلی خیلی نسبت به موضوعی با انگیزه و هیجان زده نیستید، به این بیاندیشید که چه چیزی در حیطه کنترل شماست، بطور اولیه (مستقیما) و ثانویه (بطور غیر مستقیم)، چه چیزی را می‌توانید تحت تاثیر قرار دهید. در همان دو محدوده تغییرات مثبت را اعمال کنید.

۶۵) In your quest to compensate for a lack of enthusiasm, you don’t need to become the resident cheerleader, either. Your boss will probably sense insincerity if she tells you to report at 7 a.m. tomorrow for a meeting and you react with a cheer of approval. Learn to say, “Sure,” without emitting a long sigh as you walk away.

۶۵) در تلاش خود برای جبران کمبود انگیزه، نیازی نیست که گل مجلس و بمب انرژی دائمیِ محفل بشوید. اگر رئیس شما بگوید که برای فردا صبح ساعت ۷ در جلسه‌ای حاضر شوید و شما در پاسخ، فریادی بلند از سر شادی سر دهید، قطعا رئیس متوجه عدم صداقت شما خواهد شد.  بیاموزید که بگویید «حتما،» بدون اینکه در حال برگشت آهِ بلندی از نهادتان خارج و شنیده شود.

Remember, People Do Talk

یادتان باشد، مردم حرف می‌زنند

۷۰) Not everything you do should be dictated by other people’s opinions, but when you work in a group environment, you can’t ignore their influence on your career either.

۷۰) قرار نیست که همه کارهایی که انجام می‌دهید توسط نظر سایرین به شما دیکته شود، ولی وقتی در یک فضای جمعی کار می‌کنید، نمی‌توانید تأثیر دیگران بر شغلتان را نادیده بگیرید.

۷۵) If every smile you flash to the boss morphs 11 into a disgruntled rant to a co-worker, word of your attitude will get around. Some bosses might dismiss it as gossip, but others will take it to heart.

According to Cooke, a manager who senses that negativity is permeating the workplace will likely address the issue, which could hurt the naysayer’s so salary increase, bonus, or chances for promotion.

۷۵) اگر هر لبخندی که به چهره رئیس می‌زنید به فاصله چند لحظه به یک اخم به چهره همکار تبدیل شود، خیلی زود حکایت این منش شما دهان به دهان نقل می‌شود. برخی از رؤسا از کنار این موضوعات به عنوان شایعه می‌گذرند ولی برخی دیگر عمیقا تحت تأثیر این حرف‌ها قرار می‌گیرند.

به گفته کوک، مدیری که حس می‌کند جو منفی در فضای کاری در حال توسعه است، به احتمال زیاد با این مسئله برخورد می‌کند، و این موضوع ممکن است در رشد حقوق، جوایز و فرصت‌های ارتقایِ شغلیِ افرادِ ترش‌روی تأثیر منفی داشته باشد.

۸۰) “Management realizes that they can maximize their productivity and therefore their bottom line by cultivating a healthy, robust organizational culture,” Cooke says. “Negativity can poison the air in the workplace and create a downward spiral for the workers.

۸۰) «مدیران می‌دانند که با رشد و توسعه یک فرهنگ سالم در فضای کاری می‌توانند بهره‌وری و در نتیجه سود نهایی مجموعه را بیشینه کنند. منفی گرایی می‌تواند فضای کاری را مسموم کرده و به گردابی برای کارمندان تبدیل شود.

۸۵) This is exactly what is not needed during already challenging times with the current state of the marketplace and the economy.”

Milligan agrees with Cooke, and points out that most bosses hearing about a negative attitude will distinguish between petty gossip and a sincere concern about morale.

۸۵) این معضل در زمان‌هایِ به خودی خود پُرچالش و شرایط کنونی بازار و اقتصاد اصلا قابل تحمل نیست.

میلیگان کوک را تأیید و به این نکته اشاره می‌کند که اکثر مدیرانی که درباره نگرش منفی سخن‌هایی می‌شنوند، بین خبرچینی‌های بی‌ارزش و معضلِ جدیِ حفظِ روحیه تمایز قائل می‌شوند.

۹۰) “No one likes a tattletale, whether it’s in grade school or the workplace,”

Milligan explains. “However, if an employee’s attitude is causing enough of a problem to where it needs to be addressed, then it becomes the manager’s job to properly deal with it. Sometimes managers aren’t in a position to witness negativity coming from their staff, which is why the motives of the ‘messenger’ must be taken into consideration.

۹۰) به گفته میلیگان، «هیچکس از آدم سخن‌چین خوشش نمی‌آید، چه در دانشگاه و چه در محیط کار. اما اگر نگرش و اخلاق یک کارمند چنان مشکل‌ساز باشد که نیاز به برخورد داشته باشد، در این صورت این وظیفه مدیر خواهد بود که این مشکل را حل کند. گاهی مدیران در شرایطی قرار ندارد که بتوانند منفی گراییِ تیمشان را مشاهده کنند؛ و به همین خاطر است که انگیزهای فردِ رابط و «پیام‌رسان» باید بررسی شود.

۹۵) A good manager who is cued in to the team will certainly not want one person’s attitude affecting everyone else.”
Remember that not every aspect of a job will be fun and exciting. And sometimes you will want to roll your eyes when the boss isn’t looking, but make it an exception, not a habit.

۹۵) یک مدیر خوب که نشانه‌هایی درباره تیمش دریافت می‌کند، قطعا نمی‌خواهد که نگرش یک نفر دیگران را تحت تأثیر (منفی) قرار دهد.»

یادتان باشد که همه جنبه‌های یک شغل هیجان انگیز و مفرح نیستند. و گاهی شما می‌خواهید (و نیاز دارید) که کسالت خود را وقتی رئیس نگاه نمی‌کند به نوعی بروز دهید؛ اما این رفتار را یک استثنا قرار دهید نه یک عادت.

۱۰۰) After all, you don’t want to be that person.

۱۰۰) هر چه باشد، شما دوست ندارید آن فرد خاص باشید.

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *