واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان

در این بخش به عناصر قید‌های زمان در زبان انگلیسی پرداخته شده است. تاکنون،‌ نحوه ساخت جمله با افعال مختلف در زمان حال ساده بیان شد و در اینجا موارد مختلف قید زمان مورد بررسی قرار خواهد گرفت که مطرح شدن این موضوع بلافاصله بعد از افعال حال ساده، اهمیت آن را روشن می سازد.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

عناصر قید زمان

مفهوم قید یا adverb‌ در زبان انگلیسی موضوع جدیدی نیست. قید، کلمه یا عبارتی است که کیفیت فعل را توضیح می دهد و در برخی موراد این کیفیت، زمان رخدادن فعل را بیان می کند. به عنوان مثال:

من طبق برنامه صبح به مدرسه می روم.                                                   .I go to school in the morning

این جمله در زمان حال ساده بیان شده است که جزء ساختار SVO‌ جمله در زبان انگلیسی نمی باشد. به طوری که I، به عنوان subject‌، go، به عنوان verb‌ و school‌ نیز object جمله می باشند.‌ همانطور که مشخص است ادامه جمله یعنی in the morning جزء ساختار SVO‌ نیست. بر این اساس، قیدها، صرفنظر از نوع آن ها، از اجزای اصلی جمله محسوب نمی شوند و معمولاً آخر جمله یا بعد از سه جزء اصلی جمله قرار می گیرند. باید توجه داشت که کل عبارت in the morning ،time phrase نامیده می شود و در آن کلمه phrase به معنی عبارت و time به معنی زمان است. علت عدم نامگذاری این عبارت، به عنوان قید یا adverb این است که فقط کلمه morning‌ یا صبح در این عبارت adverb به شمار می رود و بقیه این عبارت به خصوص حرفِ اضافه in‌ در اصطلاح «وابستگان» این قید زمانِ نامیده می شوند و معادل عبارت «وابستگان قید زمان» در زبان انگلیسی time adverbials است. بر این اساس موضوع اصلی این بخش نیز وابستگان قید زمان است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی در سطوح مختلف

موضوع time adverbial برای فارسی زبان‌ها از حساسیت بالایی برخوردار است که علت این حساسیت، عدم وجود معادل فارسی در ترجمه این عبارات است. به عنوان مثال، در جمله I go to school in the morning، حرف اضافه in به عنوان وابسته قید، ترجمه‌ نمی شود. در ترجمه جمله My birthday is on the first of July به معنی «روز تولد من اول ماه جولای است» نیز برای حرف اضافه on‌ به عنوان وابسته قید، کلمه مستقلی وجود ندارد.

همانطور که مشاهده می شود در زبان انگلیسی برای قیدهای زمانی مختلف، از حروف اضافه مختلف به عنوان وابسته استفاده می شود که تنوعِ این حروف وابسته و ترجمه نشدن آن ها در زبان فارسی و برخی زبان‌های دیگر باعث عدم درک اهمیت این موضوع از سوی بسیاری از زبان‌آموزان شده است. از این رو قیدهای زمان و عبارات وابسته به آن یکی از اولین مطالبی است بلافاصله پس از یادگیری اولین ساختار جمله مورد بررسی قرار می گیرد.

حتی در بیان ساعت نیز از حروف اضافه و وابسته به قید زمان استفاده می شود که در ترجمه کلمه مستقلی برای آن بیان نمی شود.

.‌I come home at three o’clock

در این قسمت محل استفاده چهار مورد از time adverbial پر کاربرد بیان می شود.

وابسته قید زمانِ On‌

اولین «وابسته قید» که خیلی پرکاربرد است، حرفِ اضافه on‌ می باشد.

از on‌ برای بیان قید زمانِ روزهای هفته استفاده می شود.

من دوشنبه‌ها پارک می روم.                                                     .I go to the park on Mondays

باید دقت داشت که مفرد یا جمع بیان شدن روز هفته تأثیری در استفاده از on و همچنین در معنی جمله ندارد. اگر زمان خاصی از روزهای هفته مورد نظر باشد نیز از on استفاده می شود. به عنوان مثال:

من دوشنبه بعدازظهرها پارک می روم.                                       .I go to the park on Monday afternoons

هنگام صحبت درباره تاریخِ روز خاص نیز از on استفاده می شود.

روز تولد من اول ماه جولای است.                                               .My birthday is on the first of July

همانطور که مشاهده می شود در اینجا نیز قبل از قید زمان first of July‌ از حرف اضافه on‌ استفاده شده است.

وابسته قید زمانِ In

هنگام صحبت درباره فصل‌های سال (spring، بهار؛ summer، تابستان؛ autumn، پاییز و winter، زمستان) از حرف اضافه in استفاده می شود.

زمستان هوا سرد است.                                                                      .The weather is cold in winter

درختان در بهار رشد می‌کنند.                                                                      .The trees grow in spring

مورد دوم کاربرد in، در بیان سال یا قرن خاص است. کلمه century‌ به معنی قرن است. جمله زیر در زمان گذشته بیان شده است.

من سال ۱۳۸۰ از دانشگاه فارغ التحصیل شدم.                                 .I graduated from university in 1380

 اینترنت در قرن بیستم ابداع شده است.                        .The internet is invented in the twentieth century

مورد سوم کاربرد in نیاز به دقت بیشتری دارد که استفاده آن قبل از اسم ماه‌ها است. یعنی زمانیکه یک ماهِ خاص قید زمان است.

من ماه ژوئن یک امتحان دارم.                                                                       .I’ve got an exam in June

کاربرد دیگر حرف اضافه in،‌ زمانی است که در مورد بخش‌های مختلفی از طول روز صحبت می‌شود.

من شامگاه چای می‌نوشم.                                                                       .I drink tea in the evening

زمانِ evening به ابتدای غروب آفتاب تا قبل از نیمه شب گفته می شود که بخشی از روز است. برای بیان این زمان می توان از  in the afternoon استفاده کرد.

علاوه بر این چهار کاربرد، برای خود کلمه week به معنی هفته نیز از وابسته قیدیِ in‌ استفاده می شود.

من در طول هفته بیرون نمی روم.                                                              .I don’t go out in the week

فعل to go out‌ همانطور که در دیکشنری بیان شده است به معنی بیرون رفتن با هدف تفریح و تفنن (مثل رفتن به رستوران، سینما یا پارک) است. در این جمله از کلمه week به عنوان قید استفاده شده و حرف اضافه in قبل از آن قرار گرفته است.

وابسته قید زمانِ At

رایج‌ترین استفاده at در بیان قیدِ زمانِ ساعت است.

 من ساعت هفت و سی دقیقه به مدرسه می روم.                                   .I go to school at seven thirty

کاربرد دیگر at‌ هنگام صحبت در مورد وقت یکی از وعده‌های غذایی است.

من موقع صبحانه اخبار تماشا می‌کنم.                                                  .I watch the news at breakfast

کلمه breakfast‌ به معنی صبحانه است که اینجا به مفهوم زمانِ صرفِ صبحانه مورد استفاده قرار گرفته است. ‌می‌توان بعد از حرف اضافه at‌، lunch‌ را نیز بیان کرد که گاهی برای تاکید، کلمه time بعد این قیدهای زمان قرار می گیرد. at lunchtime یا dinner‌at  یا at teatime .

کاربرد پایانی at‌ در هنگام صحبت در مورد زمان «مناسبت‌ها» است. البته بیشتر مناسبت‌ها کلمه occasion به معنی مناسبت است. به عنوان مثال، برای ما ایرانی‌ها نوروز یک مناسبت تاریخی است.

ما اقواممان را نوروز ملاقات می کنیم.                                            .We meet our relatives at Nowrooz

کلمه نوروز در زبان انگلیسی املاهای متفاوتی دارد که این املاء در دیکشنری مریم وبستر بیان شده است.

همین جمله با یک مناسب مسیحی می شود:

.We meet our relatives at Christmas

باید توجه داشت که کلمه weekend به معنی تعطیلاتِ آخر هفته، چون معمولاً زمان رفع خستگی است یا در بسیاری از فرهنگ‌ها زمان مناسب‌های مذهبی می باشد با حرف وابسته قیدِ at بیان می شود. به عنوان مثال:

  من آخر هفته‌ها استراحت می‌کنم.                                                                      .I rest at weekends

وابسته قید زمانِ Every

وابسته قیدی دیگری که پیچیدگی خاصی ندارد، کلمه every به معنی «هر» است. این کلمه می‌تواند قبل از کلمات دیگر قرار گرفته به صورت هر روز، هر ظهر، هر ماه و هر چهارشنبه ترجمه می شود. نکته ای که در به کارگیری این کلمه باید مورد توجه قرار گیرد، مفرد بودن کلمه بعد از آن است.

من هر روز شعر مطالعه می‌کنم.                                                                 .I read poetry every day

کلمه poetry‌ به معنی نوشته‌های در قالبِ شعر است. می‌توان این جمله را به صورت زیر نیز بیان کرد:

I read poetry every week

هر یک از قیدهای زمان every month, every year, every night, Friday morning نیز می توانند به این صورت در جمله مورد استفاده قرار گیرند. همانطور که مشاهده می شود قید بعد از every‌ مفرد بیان می شود که بیان آن به صورت جمع از اشتباهات رایج است.

لازم به ذکر است که قیدهای زمان در سایر موارد،‌ همراه برخی وابسته‌های قیدی دیگر نیز مورد استفاده قرار می گیرند که در این بخش ذکر نشده است.

موارد استثناء

قبل از جمع بندی مطالب بیان شده در این بخش، دو مورد استثناء در کاربرد وابسته های قیدی بیان می شود.

همانطور که بیان شد برای بخش‌های مختلف روز از وابسته قیدیِ in‌ استفاده می شود.

I drink tea in the morning

In the evening

In the afternoon

اما در این کاربرد حرف اضافه in‌، کلمه night‌ به معنی شب مستثنی بوده و برای آن از حرف اضافه at استفاده می شود.

I drink tea at night

لذا خوهیم داشت:

In the morning

In the evening

In the afternoon‌

At night

علت استثنا بودن night، رایج بودن این وابسته قیدی برای آن در بین انگلیسی زبان‌ها است.

مورد دوم استثناء مربوط به قید weekend‌ است که بیان شد با توجه به شباهت به مناسبت‌ها، با at‌ همراه می شود.

.I rest at weekends

اما باید توجه داشت که در زبان انگلیسی بریتانیایی، قیدِ زمان weekend با at‌ بیان می شود اما در زبان انگلیسی استرالیایی و آمریکایی معمولاً این قید با on بیان می شود.

I rest on weekends

این تفاوت اهمیت چندانی ندارد و توضیح دادن آن صرفاً برای تشخیص صحیح بودن هر دو شیوه بیان این قید زمان است.

همانطور که مشخص است بدون آشنایی با وابسته‌های قیدی،‌ به کارگیری یک قید زمانِ صحیح در جمله میسر نخواهد بود. لذا به منظور تمرین، در زمان مواجهه با یک قید زمان در جمله، هموراه باید به وابسته قیدی‌ آن توجه کرد.

حال می توان قسمت nine و تمرین page twenty seven را تکمیل کرد. لازم به ذکر است کتاب یک جدول راهنما در page one hundred and thirty three‌ قرار داده است.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان (مطلب کنونی)
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *