مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی

در این بخش قید یا adverb که یکی از مطالب مهم در بخش مقدماتی است، مورد بررسی قرار می گیرد. لطفا ابتدا فیلم آموزشی کاربرد قید در انگلیسی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید. در صورت بروز اشکال یا ابهام، از طریق لینک انتهای مطلب با ما در ارتباط باشید.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

قید در انگلیسی Adverbs

با توجه به مطالب مطرح شده در بخش های قبل، مفهوم قید در زبان انگلیسی موضوع جدیدی نیست. به عنوان مثال:

I study English in my room every morning.   من هر روز صبح در اتاقم زبان انگلیسی کار می کنم

با توجه به تحلیل ارکان جمله خبری SVO در این جمله، فاعل ضمیر I، فعل study، مفعول English می باشد و سپس در ادامه دو قید قرار گفته است که جزء ارکان اصلی جمله خبری نمی باشند. in my room قید مکان و every morning قید زمان است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در بخش های قبل بیان شد که قید توضیحاتی درباره فعل جمله ارائه می کند و بر اساس این توضیحات، نوع قید مشخص می شود. علاوه بر قیدهای زمان و مکان در جمله مثال، قیدهای متنوع دیگری نیز وجود دارند که یکی از این قیدهای پرکاربرد، قید تکرار (مانند always, usually, sometimes) است.

I usually study English in my room.                            من معمولاً در اتاقم انگلیسی کار می‌کنم

باید دقت داشت که اغلب قیدهای تکرار قبل از فعل جمله قرار می گیرند.

ساختارهای قیدی

حال با توجه به یادآوری مفهوم قید و انواع قیدها، یکی از پرکاربردترین ساختارهای قیدی و نحوه ساخته شدن آن بیان می شود.

در بسیار از قید‌های زبان انگلیسی، به خصوص قیدهای حالت، یک اسم و یا صفت وجود دارد که پسوند ly به آن اضافه و قید تولید شده است. به عنوان مثال، careful صفت و به معنی «دقیق» است.

He is a careful student.                       او یک دانشجوی دقیق است

با اضافه شدن پسوند ly به این صفت، قید carefully ساخته می شود که به معنی «به دقت» برای توضیح فعل مورد استفاده قرار می گیرد.

He studies carefully.                                                                  او به دقت درس می خواند

صفت bad نیز با اضافه شدن پسوند ly به قید badly تبدیل می شود.

He plays football badly.                    او به بدی فوتبال بازی می کند

همانطور که بیان شد، این قیدها تنها محصول اتصال پسوند ly به صفت و همانند این دو نمونه برای تولید قید حالت نمی باشند؛ بلکه ممکن است این ساختار محصول اضافه شدن پسوند ly به اسم و برای تولید قید زمان باشد. به عنوان مثال:

I go the bank monthly.                       من ماهیانه به بانک می روم

کلمه monthly قید زمان به معنی «ماهیانه» و محصول اضافه شدن پسوند ly به اسم month به معنی «ماه» است.

نکات کلیدی

برای ارائه توضیحاتی درباره ساختارهای قیدی، جدولی در page 145 آورده شده است که در این جدول سه ستون وجود دارد.

بالای ستون اول عبارت spelling rule یعنی «قاعده هجی کردن و حرف به حرف نوشتن» نوشته شده و هدف یادگیری املای این ساختارها است. اما موضوع این جدول صرفاً مربوط به املا نمی باشد و در دو ستون بعدی adjective و adverb نوشته شده است.

در ردیف اول اغلب قیدهایی که با اضافه شدن پسوند ly به صفت ساخته می شوند را بیان کرده است. مثال های زیر نیز ارائه شده است.

کاربرد قید در انگلیسی 1

ردیف دوم مربوط به irregular adverbs یا قیدهای بی‌قاعده است. این قید‌ها که تعداد آن ها زیاد نمی باشد، خلاف قاعده افزدون پسوند ly ساخته می شوند. این قیدها به صورت بی قاعده ساخته می شوند و در هر مورد باید مورد بررسی قرار گیرد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

به عنوان مثال، برای صفت good‌، قید well و برای صفت fast به معنی «سریع» fast‌ به عنوان قید بیان می شود.

I’ve got fast car.                                 من یک ماشین سریع داریم

My car goes fast.

برای صفت hard به معنی «سخت و دشوار» نیز قید hard بیان می شود.

He is a hard worker.                            او کارگر سختکوشی است

He works hard.                                     او به سختی کار می کند

ممکن است در متون انگلیسی، کلمه hardly مشاهده شود و در دیکشنری نیز این کلمه وجود دارد. اما باید توجه داشت که این قید در زبان انگلیسی وجود دارد اما قید ساخته شده از صفت hard نیست؛ بلکه کاربرد آن متفاوت است و به عنوان قید منفی ساز جمله مورد استفاده قرار می گیرد و همیشه قبل از فعل قرار می گیرد. به عنوان مثال:

I hardly understand this problem.

این جمله دقیقاً هم معنی جمله منفی زیر است.

I don’t understand this problem.

در ردیف آخر، نکته املایی این جدول بیان شده است. بر اساس این نکته، اگر صفت به حرف y ختم شود (مانند صفت easy یا happy) ، برای ساختن قید، ابتدا حرف y به i‌ تبدیل شده و سپس پسوند ly اضافه می شود.

کاربرد قید در انگلیسی 2

نکته پایانی این بخش مربوط به مقایسه نقش و جایگاه صفت و قید در جمله است. درباره این مقایسه در page 145‌ توضیح داده شده و بیان شده است که از صفت‌ها برای توصیف اسم ها استفاده می شود و صفت‌ها معمولاً قبل از اسم قرار می گیرند. به عنوان مثال:

He’s an excellent driver.                         او یک راننده عالی است

اما قیدها برای توصیف فعل استفاده می شود و قید در انگلیسیمعمولاً بعد از فعل قرار می گیرد.

اگرچه جایگاه اصلی قید بعد از فعل و بعد از ارکان جمله است؛ اما بیشتر قید‌ها از نظر مکان قرار گرفتن در جمله آزاد هستند. به عنوان مثال:

I came home quickly.                         من با سرعت به خانه آمدم

I quickly came home.

Quickly, I came home.

اگرچه از نظر دستوری جایگاه قید در انگلیسی بعد از فعل است اما این جملات همگی به یک معنا بوده و از نظر گرامری نیز صحیح می باشند.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی (مطلب کنونی)
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

2 پاسخ
 1. مهدی مرتضوی
  مهدی مرتضوی گفته:

  سلام وقت بخیر
  ممنون از محتوای مفیدی که تولید می‌کنید.
  اگر امکانش در برنامه خودتون تولید پادکست های آموزشی رو هم قرار بدین. همین فیلم هایی که دارید اگر فایل صوتی شون موجود باشه خیلی عالی میشه. در زمان های مرده خیلی راحت میشه پادکست گوش کرد.

  پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *