واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی

در این بخش به معرفی یکی دیگر از قید‌های پرکاربرد در جمله که frequency adverbs یا قید‌های تکرار نامیده می شوند، پرداخته خواهد شد. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی قید تکرار را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

قیدهای تکرار

کلمه frequency‌ که استرس آن روی سیلاب اول است، برای بیان تکرار و پشت سر هم رخدادن یک پدیده مورد استفاده قرار می گیرد. در علم فیزیک نیز این کلمه به فرکانس ترجمه شده است که علت آن، مفهوم فرکانس در بیان تناوب و تکرار یک واقعه در دوره تناوب آن است.

در بخش مربوط به قید زمان بیان شد که در جمله I go to school in the morning‌، عبارت in the morning‌ عبارتِ قیدی یا adverb phrase‌ است که بیان کننده قید زمان جمله نیز می باشد. همچنین بیان شد که با توجه به اینکه قید از بخش‌هایِ اصلیِ جمله نیست و هدف آن ارائه توضیح درباره جمله است، در ساختارِ SVO‌ لحاظ نمی گردد.

علاوه بر قید زمان و مکان، قیدهای دیگری از جمله قیدِ تکرار نیز در جمله ها مورد استفاده قرار می گیرند. حال هدف از استفاده از قید تکرار با بیان چند مثال توصیح داده می شود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

همانطور که در بخش مربوط به زمان حال ساده بیان شد، جمله I go to the park on Friday ‌بیان می کند که من طبق برنامه‌، جمعه‌ها به پارک می روم. اما جمله I sometimes go to the park on Friday بیان می کند که «من گاهی جمعه‌ها به پارک می روم». در این جمله، عبارت sometimes به معنیِ «گاهی اوقات» که میزان تکرار فعل را تعیین کرده و توضیح می دهد، یک قید تکرار یا frequency adverb است. پس می توان گفت هدف از استفاده قید تکرار در جمله، توضیح درباره میزان تکرار فعل است.

جایگاه قید تکرار بر Frequency Line

در قسمت one‌ از این بخش از کتاب، نواری با عنوان frequency line به معنی خط تکرار مشاهده می شود که در این نوار از سمت چپ به راست، شدت رنگ قرمز کم می شود. قید‌های تکرار لیست شده در قسمت بالا، باید بر روی این خط تکرار جاسازی شوند که در page 133‌ این قسمت تکمیل شده است.

Always‌

همانطور که مشاهده می شود در بالای عدد ۱۰۰ درصد one hundred percent، قید always‌ به معنی «همیشه» قرار گرفته است. استرس تلفظ این کلمه روی سیلاب اول است.

پس منظور از بیان جمله I always go to the park on Friday‌ این است که «من همیشه جمعه‌ها به پارک می روم» و اگر ده جمعه پشت سر هم در نظر گرفته شود، من همه این جمعه‌ها به پارک می روم.

Usually

قید بعدی در این frequency line‌، قید usually است که به تلفظ و املای آن باید دقت داشت. این قید به معنی «معمولاً» است که در زبان انگلیسی کلمه هم‌معنی آن generally می باشد.

مفهوم جمله I usually go to park on Friday این است که «من معمولاً جمعه‌ها به پارک می روم» و تنها در صورت وقوع اتفاق خاص به پارک نمی روم.

Often‌

قید بعد روی این خط قیدهای تکرار، often‌ یا غالباً است. در تلفظ متعارف این کلمه، حرف t وسط آن تلفظ نمی شود. ممکن است در زبان فارسی، تمایز روشنی بین قیدِ «غالباً» و «معمولاً» قائل نباشیم، اما در زبان انگلیسی often و usually دارای تفاوتِ معنایی قابل توجه هستند. کلمه frequently به عنوان هم معنی قید often مورد استفاده قرار می گیرد. لازم است که به تفاوت این کلمه با کلمه frequency دقت شود. frequency یک اسم یا noun است، در حالیکه frequently‌ یک قید یا adverb‌ می باشد.

بر این اساس مفهوم جمله I often go to the park on Friday، «من غالباً جمعه‌ها به پارک می روم» است و نرفتن به پارک به ندرت اتفاق می افتد. به عنوان مثال، از ده جمعه، ۷ جمعه به پارک رفته و ۳ جمعه به پارک نمی روم که همچنان رفتن بر  نرفتن غالب است.

Sometimes

قید بعد درخط تکرار، sometimes به معنی «گاهی» است. این کلمه دارای ساختار یک کلمه مرکب است که از some‌ به معنی برخی و times به معنی اوقات تشکیل شده است، پس معنی مستقیم آن «بعضی اوقات» است. هم‌معنی این قید در زبان انگلیسی، قید occasionally است که از کلمه occasion به معنی مناسبت ساخته شده است. پس معنی کلمه occasionally «به مناسبت» است و به عنوان هم  معنی کلمه sometimes‌ مورد استفاده قرار می گیرد.

حتما بخوانید: دوره آموزش مقدماتی زبان انگلیسی

پس مفهوم جمله مثال، I sometimes go to the park on Friday خواهد بود، «من گاهی جمعه‌ها به پارک می روم» و به طور مثال، از ده جمعه، ۴ یا ۵ جمعه به پارک می روم.

Hardly Ever

قید بعدی، قید دو کلمه‌ای hardly ever‌ است که به معنی «به ندرت» می باشد. کلمه hardly قیدِ ساخته شده از صفت hard به معنی سخت است و کلمه ever هم‌معنی کلمه never یعنی «هیچ وقت» است. پس ترجمه کلمه به کلمه hardly ever‌ «به سختی هیچ وقت» یعنی «تقریباً هیچ وقت» می باشد و هم‌معنی این قید، کلمه Rarely است.

با استفاده از این قید، جمله I hardly ever go to park on Friday‌، به معنی «من جمعه‌ها خیلی به ندرت به پارک می روم» است. یعنی از ده جمعه ممکن است یک جمعه به پارک بروم و اصلاً برنامه‌ای برای رفتن به پارک ندارم.

Never

قید قرار گرفته در انتهای خط تکرار، بالای zero percent یعنی صفر درصد، قید never یا «هیچ وقت» است و برای بیان «هرگز رخ ندادن» فعل جمله مورد استفاده قرار می گیرد.

جمله I never go to park on Friday به معنی «من هیچ وقت جمعه‌ها به پارک نمی روم» است.

در این بخش frequency adverbs معرفی شدند و در بخش بعد نکاتی پیرامون این قیدها بیان خواهد شد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی (مطلب کنونی)
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *