واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی

بخش قبل به آشنایی با مفهوم قیدهای تکرار و نمونه‌هایی از آن قیدها اختصاص یافت. در این بخش چند نکته مهم در خصوص انواع قید تکرار انگلیسی مورد بررسی قرار می گیرد. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی نکات را مشاهده فرمائید. در صورت بروز مشکل، از طریق ارسال دیدگاه خود، با ما در میان بگذارید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

نکات کلیدی در استفاده از انواع قید تکرار انگلیسی

نکته اول؛ بدیهی است که هر یک از قیدهای معرفی شده در بخش قبل و هم معنی آن ها دارای تعداد زیادی معادل در زبان انگلیسی می باشند که به اشکال مختلف بیان می شوند. برای آشنایی با این کلمات و نحوه استفاده از آن ها می توان به دیکشنری مراجعه کرد.

حتما بخوانید: دوره آموزش مقدماتی زبان انگلیسی

نکته دوم؛ در بخش قبل، از جمله I always go to the park on Friday به عنوان مثال استفاده شد. که کلمه always‌ به عنوان قید تکرار قبل از فعل اصلی یعنی go قرار گرفته است. اما در جمله I am always happy محل قرار گرفتن قید تکرار بعد از فعل am است.

بر این اساس، در جملات دارای فعل to be‌ یعنی am, is, are، قیدِ تکرار بعد از فعل قرار می گیرد.

.I am always happy

.She is usually happy

اما در جملات دارای افعال معمولی از جمله، to go, to come, to speak, to write, to read, to walk‌ و سایر افعال، قید تکرار انگلیسی بعد از فعل قرار می گیرد.

.I always go to park on Friday

.You usually speak with your son

پس به عنوان فرم کلی به صورت ذیل عمل می شود:

o       فاعل، فعلِ to be، قید تکرار و سپس ادامه جمله.

o       فاعل، قید تکرار، فعل معمولی و سپس ادامه جمله.

باید توجه داشت که ممکن است برخی از انواع قید‌ تکرار انگلیسی از جمله sometimes و usually، به صورت فرم های اصلی بیان شده مورد استفاده قرار نگرفته و به صورت مستقیم در اول یا پایان جمله قرار بگیرند. به عنوان مثال:

.Usually, I go out on Friday

.I go out on Friday, sometimes

نکته سوم؛ باید توجه داشت که همه قیدهای تکرار را نمی توان در جملات منفی استفاده کرد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

قیدهای sometimes, hardly ever و never با توجه به اینکه معنای سلبی و منفی دارند و عدم وجود و یا کمبود تکرار را بیان می کنند، نمی توانند در جمله منفی مورد استفاده قرار گیرند. زیرا با قرار گرفتن این قیدها در جمله منفی، دو عبارت منفی یا اصطلاحاً double negative‌ در جمله وجود خواهد داشت و چنین ساختاری به علت فصیح نبودن کاربرد ندارد. با بیان چند مثال، مفهوم این قاعده بیان می شود.

جمله I don’t always go out on Friday به معنی «من همیشه جمعه‌ها برای تفریح بیرون نمی روم» است؛ یعنی خیلی اوقات می روم اما این همیشه نیست و ۷۰ – ۸۰ درصد اوقات می روم.

جمله I don’t usually go out on Friday یعنی «من معمولاً جمعه‌ها برای تفریح بیرون نمی روم» و یا جمله I don’t often go out on Fridays یعنی «من غالباً جمعه‌ها بیرون نمی روم».

اما نمی توان این جمله را به صورت (I don’t never/hardly ever/ sometimes go out on Friday) بیان کرد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی (مطلب کنونی)
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *