گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

در این بخش یک modal verb یا «فعلِ مدال» دیگر معرفی می شود که فعل might است. با توجه به مطالب بیان شده پیرامون ویژگی های فعل مدال، انتظار بر این است که تمام این ویژگی ها برای فعل might نیز در نظر گرفته شود.

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

 

فعل Might

در بخش قبل، بیان شد که فعل might با ساختار be going to ارتباط دارد و این رابطه در قالب قسمت ۴ از کتاب قابل مشاهده است. قبل از بررسی این قسمت، مفهوم فعل might و اثری که در جمله می گذارد، بیان می شود.

جمله زیر در ساختار be going to بیان شد:

I am going to travel to japan next year.    من تصمیم دارم سال بعد به کشور ژاپن سفر کنم

اگر به جای فعل be going to از ساختار توانستن، یعنی فعل can به عنوان یک فعل مدال استفاده شود، خواهیم داشت:

I can travel to japan next year.                   من می توانم سال بعد به کشور ژاپن سفر کنم

برای بیان ضرورت و نیاز به رفتن نیز می توان از فعل مدال should استفاده کرد:

I should go to japan next year.                                   من باید سال بعد به ژاپن سفر کنم

اما از فعل might برای بیان احتمال انجام کار و عدم قطعیت وقوع رخدادی استفاده می شود:

I might go to japan next.                        من احتمال دارد سال بعد به کشور ژاپن سفر کنم

بیان احتمال با فعل might، همانند احتمال ریاضی نیست و نمی توان درصد احتمال را تعیین کرد؛ بلکه با استفاده از فعل might، یکی از گزینه‌هایی که ممکن است در آینده رخ بدهد بیان می شود.

مقایسه ساختار Be Going To و فعل Might

در مقایسه دو جمله ذیل مشخص است که یکی از ساختار تصمیم داشتن و دیگری از ساختار ممکن بودن و احتمال داشتن استفاده کرده است. نتیجه این مقایسه در p152 نیز ارائه شده است.

فعل Might

در ابتدا بیان شده است که از ساختار تصمیم داشتن یعنی be going to برای بیان برنامه ای که برای آن تصمیم گیری شده است، استفاده می شود.  به عنوان مثال:

I’m going t …         من تصمیم دارم که ساعت هفت با تعدادی از دوستان در شهر دیدار کنم

در مقایسه دو ساختار، بیان شده است که از might برای بیان احتمال رخ دادن رویداد و یا امکان انجام کاری در آینده استفاده می شود که درباره آن تصمیم گیری نشده است. به عنوان مثال:

I might go …                 من ممکن است به میهمانی بروم و یا با سم برای خوردن غذا بروم

در این جمله دو امکان برای آینده معرفی شده است و مشخص نیست که کدامیک قرار است اتفاق بیافتد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

مطلب بعد، در ارتباط با یکی از ویژگی‌های مهم و مشترک بین فعل‌های مدال است. بعد از فعل might،‌ فعل به صورت مصدر بیان می شود. به عبارت دیگر، ‌فعل اصلی جمله بعد از might صرفنظر از اینکه مربوط به کدامیک از ضمایر شش گانه باشد، به صورت مصدر بیان می شود.

نکات کلیدی

نکته اول؛ فعل might‌ برای تمامی فاعل‌ها به یک شکل مورد استفاده قرار می گیرد و هیچ شکل دیگری با اضافه شدن پسوند یا پیشوند برای آن وجود ندارد.

نکته دوم؛ برای پرسیدن سوال در جملات دارای فعل might، معمولاً جمله پرسشی با عبارت do you think … شروع می شود. به عنوان مثال:

Do you think he might?                                         به نظر شما او به میهمانی می آید؟

بر این اساس، ابتدا عبارت do you think که فرم سؤالی است و ساختار پرسیدن نظر و افکار دیگران می باشد، ‌بیان می شود. در ادامه نیز جمله خبری با فعل might قرار می گیرد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در بخش های قبل بیان شد که یکی از ویژگی‌های فعل‌های مدال، امکان قرار گرفتن آن به عنوان فعل کمکی در ابتدای جملات پرسشی است. بر این اساس جمله پرسشی زیر نیز از نظر گرامری یک ساختار صحیح و قابل استفاده است؛ اما این ساختار معنای «پرسیدن درباره امکان وقوع» را بیان نمی کند، بلکه به معنی « اجازه گرفتن» است.

might he come to the party?

این ساختار همانند ساختار این قبیل جملات در زبان فارسی است که وقتی جمله «ممکن است داخل شوم؟» پرسیده می شود، مفهوم «اجازه گرفتن» را بیان می کند. از این رو، در زبان انگلیسی معمولاً برای بیان پرسش درباره امکان وقوع رخداد از عبارت do you think استفاده می شود.

حال با توجه به آشنایی با فعل مدال might و تمایز و شباهت معنی آن با be going to، قبل از تکمیل قسمت های گرامری این بخش از کتاب، با شنیدن چند مثال زبان اصلی می توان تلفظ و کاربرد might را بهتر درک نمود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might (مطلب کنونی)

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *