واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate

در بخش قبل، در قالب چند مثال بیان شد که میزان علاقه یا عدم علاقه به بعضی موضوعات یا فعالیت‌ها را می توان با استفاده از برخی از افعال بیان کرد. در این بخش به بیان علاقه یا عدم علاقه با استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate می پردازیم. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی را مشاهده فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

فعل like و فعل‌ love و فعل‌ hate

در قسمت two‌ این بخش از کتاب نیز با هدف آموزش این موضوع، خواسته شده است تا عبارات از یک تا هفت مرتب شوند که انجام این قسمت نیازمند مراجعه به بخش مربوطه در page 135 است. عبارات مرتب شده در این بخش، برای بیان علاقه و یا عدم علاقه نسبت به یک موضوع یا فعالیت مورد استفاده قرار می گیرند.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

بیشترین میزان علاقه، در بین این عبارات با استفاده از فعل love بیان می شود. به عنوان مثال، I love reading‌ «من عاشق مطالعه هستم». کمترین میزان علاقه یا بیان میزان تنفر نیز با استفاده از فعل hate بیان می شود. به عنوان مثال، I hate lying «من از دروغگویی متنفرم». که بر این اساس با توجه به مقیاس تعیین شده در قسمت two‌، فعل love عدد یک و فعل hate عدد هفت خواهند بود.

با توجه به اهمیت و کاربرد فراوان این افعال، برای بیان مفهوم هریک مثال هایی بیان شده است.

عدد دو به عبارت really like به معنی دوست داشتن زیاد اختصاص می یابد که اندکی کمتر از love‌ است. لازم به ذکر است که really، قیدی است که قبل از فعل like قرار گرفته و مفهوم «خیلی» را در اینجا بیان می کند. به عنوان مثال:

                            من خیلی مطالعه کردن را دوست دارم.                                      .I really like reading

با خذف قید really، در ردیف سوم این دسته بندی، فعل like قرار می گیرد. به عنوان مثال:

                                          ‌من مطالعه کردن را دوست دارم.                                              .I like reading

در سطح بعد، quite like‌ قرار می گیرد. خاطر نشان می گردد که قید quite‌ معانی متعددی دارد اما در این عبارت معنی «نسبتاً، حدوداً و تقریباً» را بیان می کند. به عنوان مثال:

                         ‌من اندکی مطالعه کردن را دوست دارم.                                      .I quite like reading

در سطح بعدی، OK قرار می گیرد که در استفاده از این عبارت در جمله ابتدا فعالیت یا اسم مورد نظر و سپس OK‌ بیان می شود. به عنوان مثال:

.‌Reading is OK

.Books are OK

از OK برای بیان مفهوم «من با این فعالیت یا موضوع مشکل خاصی ندارم» استفاده می شود.

در سطح شش، don’t like قرار می گیرد. به عنوان مثال:

                                      ‌من دروغگویی را دوست ندارم.                                          .I don’t like lying

همانطور که مشاهده شد با استفاده از این عبارات می توان به بیان احساسات درباره موضوعات مختلف پرداخت که فعل like و فعل‌های love‌ و hate ساده‌ترین و در عین حال شفاف‌ترین فعل‌های بیان احساس هستند.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

لازم به ذکر است که افعال بیان احساس در زبان انگلیسی بسیار زیاد هستند که هر یک ظرافت‌های معنایی خاصی به جمله اضافه می‌کنند که می‌توانند با قید‌های بیان شده در این بخش مورد استفاده قرار گیرند.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: واژگان دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. واژگان دوره مقدماتی: رنگ به انگلیسی
 2. واژگان دوره مقدماتی: روزهای هفته به انگلیسی
 3. واژگان دوره مقدماتی: کشورها و ملیت به انگلیسی
 4. واژگان دوره مقدماتی: اعداد انگلیسی (۱ تا ۲۰)
 5. واژگان دوره مقدماتی: بیان کردن شماره تلفن انگلیسی
 6. واژگان دوره مقدماتی: حرف تعریف نامعین ( An – A )
 7. واژگان دوره مقدماتی: انواع شغل در انگلیسی
 8. واژگان دوره مقدماتی: عدد انگلیسی ( ۲۰ تا ۱۰۰)
 9. واژگان دوره مقدماتی: عدد در انگلیسی (نکات مربوط به اعداد)
 10. واژگان دوره مقدماتی: بیان اطلاعات فردی به انگلیسی
 11. واژگان دوره مقدماتی: اشیاء موجود در خانه انگلیسی
 12. واژگان دوره مقدماتی: صفت انگلیسی (صفات پرکاربرد)
 13. واژگان دوره مقدماتی: معنی very و کاربرد‌های آن
 14. واژگان دوره مقدماتی: وسایل شخصی
 15. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی how many
 16. واژگان دوره مقدماتی: نسبت فامیلی در زبان انگلیسی
 17. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به زمان
 18. واژگان دوره مقدماتی: معنی how much
 19. واژگان دوره مقدماتی: واحد پول انگلیسی
 20. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی whose
 21. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی where
 22. واژگان دوره مقدماتی: عناصر قید زمان
 23. واژگان دوره مقدماتی: اسم روزهای خاص به انگلیسی
 24. واژگان دوره مقدماتی: آشنایی با ماه های میلادی
 25. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد اعداد ترتیبی
 26. واژگان دوره مقدماتی: بیان تاریخ میلادی
 27. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد و معنی why
 28. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد قید تکرار در جملات انگلیسی
 29. واژگان دوره مقدماتی: نکات قید تکرار انگلیسی
 30. واژگان دوره مقدماتی: ضمایر مفعولی در جمله
 31. واژگان دوره مقدماتی: کلمات انگلیسی اوقات فراغت
 32. واژگان دوره مقدماتی: حروف تعریف معین و نامعین؛ حرف the ، a ، an
 33. واژگان دوره مقدماتی: نکات مربوط به زمان حال ساده در انگلیسی
 34. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های رایج و اشیاء پر استفاده
 35. واژگان دوره مقدماتی: نحوه استفاده از فعل‌ love و فعل like و فعل‌ hate (مطلب کنونی)
 36. واژگان دوره مقدماتی: جمله پرسشی در زمان حال ساده
 37. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی ها و نوشیدنی به انگلیسی
 38. واژگان دوره مقدماتی: شیوه بیان درخواست
 39. واژگان دوره مقدماتی: پیشنهاد دادن و بیان ایده و نظر
 40. واژگان دوره مقدماتی: خوردنی‌ها و آشامیدنی‌ها به انگلیسی (قسمت دوم)
 41. واژگان دوره مقدماتی: اسم‌های قابل شمارش و غیر قابل شمارش
 42. واژگان دوره مقدماتی: صفات متضاد
 43. واژگان دوره مقدماتی: نحوه بیان سال در انگلیسی
 44. واژگان دوره مقدماتی: چگونگی کنکانش نظرات و افکار مخاطب
 45. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت‌های تعطیلات آخر هفته
 46. واژگان دوره مقدماتی: نحوه ابراز علاقه در زبان انگلیسی
 47. واژگان دوره مقدماتی: صفت مفعولی مربوط به مکان و افراد
 48. واژگان دوره مقدماتی: بیان صفت‌ به همراه very و really و quite و too
 49. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مرتبط به اینترنت در انگلیسی
 50. واژگان دوره مقدماتی: کاربرد which در جمله‌های پرسشی
 51. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به تلویزیون و موبایل در انگلیسی
 52. واژگان دوره مقدماتی: افعال مرتبط با خبر در انگلیسی
 53. واژگان دوره مقدماتی: جمع‌آوری اطلاعات از طریق گزارش نامه یا fact file
 54. واژگان دوره مقدماتی: بخش‌ها و مناطق مختلف یک شهر در انگلیسی
 55. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به اجسام داخل اتاق در انگلیسی
 56. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به خرید و فروش در انگلیسی
 57. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به لباس ها و رنگ ها در انگلیسی
 58. واژگان دوره مقدماتی: واژگان مربوط به محیط اداری
 59. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به وسایل نقلیه انگلیسی
 60. واژگان دوره مقدماتی: فعالیت های تفریحی و اوقات فراغت به انگلیسی
 61. واژگان دوره مقدماتی: طریقه نوشتن نامه در انگلیسی
 62. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به فعالیت‌های تفریحی ایام تعطیلات
 63. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به مناظر طبیعی
 64. واژگان دوره مقدماتی: معرفی انواع حیوانات به انگلیسی
 65. واژگان دوره مقدماتی: ساختار فعل های پرکاربرد در انگلیسی (مانند like و would like)
 66. نحوه مطالعه مقاله
 67. واژگان دوره مقدماتی: عبارت فعلی
 68. واژگان دوره مقدماتی: قید های تکرار
 69. واژگان دوره مقدماتی: ویژگی و صفات ظاهری افراد در انگلیسی
 70. واژگان دوره مقدماتی: صفات و ویژگی‌های شخصیتی افراد در زبان انگلیسی
 71. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به بیماری در انگلیسی
 72. واژگان دوره مقدماتی: آب و هوا و فصل در انگلیسی
 73. واژگان دوره مقدماتی: ساخت واژگان در زبان انگلیسی
 74. واژگان دوره مقدماتی: بیان تصمیم های مثبت برای سال جدید
 75. واژگان دوره مقدماتی: کلمات مربوط به درس و تحصیل و دانشگاه در انگلیسی

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *