گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do

در جلسه قبل مطالبی درباره ساختار جملات حال ساده، بیان شد. در این جلسه به کاربرد فعل do در ساختار سوالی می پردازیم. لطفا ابتدا فیلم آموزشی این جلسه را مشاهده نمائید و نکات مکتوب را مطالعه فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

ساختار سوالی زمان حال ساده

در بخش قبل نحوه بیان جمله خبری در زمان present simple توضیح داده شد و مشخص گردید که زمان حال ساده افعال،‌ معمولاً برای بیان وقایع یا حالاتی که بطور مستمر تکرار می شوند، مورد استفاده قرار می گیرد. البته ساختار حال ساده، علاوه بر بیان فعالیت‌های روتین، کاربردهای دیگری نیز دارد. در این بخش چگونگی ساخت جمله پرسشی در زمان حال ساده بیان می شود. به عنوان مثال، I get up at five o’clock یک جمله در ساختار خبری زمان حال ساده به معنی «من ساعت ۵ از خواب برمی‌خیزم.» است که در این بخش چگونگی طرح سوال «آیا شما ساعت پنج صبح بیدار می شوید؟» بیان خواهد شد. به عبارت دیگر روش ساخت ساختار سوالی yes/ no آموزش داده می شود.

فعل Do

در بخش های قبل بیان شدکه برای طرح سوال‌ «آیا شما دانشجو هستی؟» ساختار سوال به شکل ?Are you a student است که پاسخ yes, I am. I’m a student خواهد بود.

در فعل have got،‌ نیز به شکل زیر پرسش و پاسخ بیان می شد:

Have you got any pens? No, I haven’t. I haven’t got any pens

بر این اساس در ساختار جمله سؤالی در افعال to be و have got تنها یک تفاوت با جمله خبری وجود دارد که تغییر جای فعل و فاعل در هر یک از این دو ساختار است. اما در جملاتِ سؤالی با فعل معمولی، ساختار جمله با جابه جا شدن فعل و فاعل عوض نمی شود؛ بلکه جمله به شکل دیگری تغییر می کند. ساختار جملات سوالی افعال معمولی به صورت زیر است:

 آیا شما ساعت پنج از خواب بیدار می شوید؟                                            ?Do you get up at five o’clock

 آیا شما ساعت هفت و سی دقیقه به مدرسه می روید؟                   ?Do you go to school at seven thirty

  آیا آنها ساعت دو و نیم به خانه می آیند؟                                          ?Do they come home at two thirty

همانطور که مشاهده می شود، ساختار فعل و فاعل جمله تغییر نکرد اما کلمه جدید do به ابتدای جمله اضافه شده است. این کلمه یک فعل است و همانند افعال to be و to have کاربرد و تنوع معنایی زیادی دارد که ساختار پرسشی با فعل‌های معمولی به عنوان یک فعل کمکی یا auxiliary یکی از کاربردهای آن است. در این ساختار فعل do،ساختار خبری را به ساختار پرسشی تبدیل می کند. به عبارت دیگر برای ساخت سؤالِ yes/no با یک فعل معمولی، جمله سوالی با do آغاز می شود.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی در سطوح مختلف

لازم به ذکر است کلمه do، در این کاربرد صرفاً به عنوان فعل کمکی سؤالی‌ساز برای جملاتِ حال ساده مورد استفاده قرار گرفته است و برای آن کلمه خاصی در فارسی ترجمه نمی‌شود.

فعل Do به معنای انجام دادن

همچنین باید توجه داشت همانطور که فعل کمکیِ have در ساختارِ have got نقش کمکی داشت اما خود به تنهایی به عنوان یک فعل معمولی به معنای میل کردن مورد استفاده قرار می گیرد، فعلِ do نیز می‌تواند در ساختار خبری و به عنوان فعل معمولی استفاده شود که معنی آن «انجام دادن» است. به عنوان مثال:

من بعد از ظهر‌ها تکالیفم را انجام می‌دهم.                               .I do my homework in the afternoon

و برای تبدیل این جمله به جمله سوالی «آیا تو تکالیفت را بعد از ظهر‌ها انجام می دهی؟» بیان خواهد شد:

?Do you do your homework in the afternoon

باید توجه داشت که در این جمله، فعل do در آغاز جمله، فعل کمکی و بعد از فاعل you به عنوان فعل اصلیِ جمله است.

نکته ای که در ترجمه جملات سوالی دارای فعل کمکی do باید مورد توجه قرار گیرد، عدم استفاده از معادلِ فارسیِ «آیا» برای این فعل کمکی است. با توجه به اینکه با اضافه شدن کلمات پرسشی، ترجمه کردن آن ها به عنوان «آیا» باعث تکلف و سختی ترجمه خواهد بود، بهترین تعبیر برای do یک فعل کمکی است که ساختار جمله را به سؤالی تبدیل می‌کند. به عنوان مثال، در ساختار have got، بهتر است که جمله ?have you got any pens، «آیا تو خودکار داری؟» ترجمه نشود و فعل have به عنوان فعل کمکی لحاظ گردد که با آمدن قبل فاعل، ساختار پرسشی ایجاد کرده است

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do (مطلب کنونی)
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *