گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did

در بخش‌های قبل، مفهوم فعل باقاعده و بی‌قاعده و چگونگی ساخت گذشته ساده این فعل‌ها بیان شد. این جلسه کاربرد فعل did در ساختار پرسشی گذشته ساده می پردازیم. لطفا پیش از مطالعه متن، فیلم آموزشی زیر را مطالعه فرمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

ساختار جملات سوالی و منفی در زمان گذشته ساده

در این قسمت، چگونگی ایجاد جملات سؤالی بله و خیر، پاسخ به این سؤالات و ساختار سؤالات دارای کلمات پرسشی در زمان گذشته ساده بیان خواهد شد. بدین منظور، ابتدا این ساختارها در زمان حال ساده مرور می شود.

 

جمله خبری حال ساده

They walk to work everyday

جمله سوالی yes/ no

?Do they walk to the work every day

پاسخ مثبت کامل

.Yes, they do. They walk to the work every day

پاسخ منفی کامل

.No, they don’t. They don’t walk to the park every day

جمله سوالی با کلمه پرسشی

?When do they walk to work

 

.They walk to work everyday

مشخص است که برای ساخت جملات سوالی و منفی در زمان حال ساده، از فعل کمکی do استفاده می شود. در زمان گذشته نیز این ساختارها برای جملات سوالی و منفی با اندکی تغییر مورد استفاده قرار می گیرد. به طوری که برای ایجاد جملات پرسشی و منفی در زمان گذشته ساده، از شکل گذشته ساده فعل کمکی do، یعنی فعل did استفاده می شود.

 

جمله خبری گذشته ساده

They walked to work yesterday

جمله سوالی yes/ no

?Did they walk to work yesterday

پاسخ مثبت کامل

.Yes, they did. They walked to work yesterday

پاسخ منفی کامل

.No, they didn’t. They didn’t walk to work yesterday

جمله سوالی با کلمه پرسشی

?When did they walk to work

 

They walk to work yesterday

Did فعل کمکی یا فعل اصلی

نکته مهمی که در جملات سؤالی در زمان گذشته ساده، باید مورد توجه قرار گیرد، عدم وجود پسوند ed در فعل اصلی جمله و بیان فعل در حالت مصدر است. فعل های بی‌قاعده نیز به صورت مصدر در این جملات استفاده می شوند. به عنوان مثال، برای تبدیل جمله خبری مثبت They ran to work yesterday به جمله سوالی، از شکل مصدر فعل to run‌ به معنی دویدن استفاده می شود:

                آیا آنها دیروز به سمت محل کار دویدند؟                      ?Did they run to work yesterday

همانطور که بیان شد فعل های باقاعده و بی‌قاعده، در جمله سؤالی به صورت مصدر استفاده می شوند، اما ساختار فعل کمکی جمله به زمان گذشته ساده تغییر پیدا می کند. بر این اساس، ساختار جملات سوالی و منفی در زمان گذشته ساده، برای فعل‌های باقاعده و بی‌قاعده یکسان است.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

در استفاده از شکل گذشته فعل do در زمان گذشته ساده، باید یک نکته مورد توجه قرار گیرد. همانطور که در زمان حال ساده، علاوه بر استفاده از فعل do‌ به عنوان یک فعل کمکی در ساختار‌های پرسشی و منفی، این فعل به عنوان فعل اصلی به معنی انجام دادن نیز کاربرد دارد؛ حالت گذشته این فعل یعنی فعل did‌ علاوه بر استفاده به عنوان فعل کمکی در جملات سوالی و منفی در زمان گذشته ساده، به عنوان فعل اصلی نیز مورد استفاده قرار می گیرد.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

مثال زیر به درک این نکته کمک خواهد نمود:

 

                            من دیروز تکالیفم را انجام دادم.                         .I did my homework yesterday

                 من تکالفم را دیروز انجام دادم؟                    ?Did I do my homework yesterday

باید دقت داشت که فعل did در جمله سوالی، فعل کمکی است و فعل do‌ دراین جمله، فعل  اصلی جمله است که به صورت مصدر استفاده شده است. پاسخ این سوال به صورت کامل خواهد بود:

.Yes, I did. I did my home

باید دقت داشت که فعل did در پاسخ کوتاه، فعل کمکی و در پاسخ بلند، به عنوان فعل اصلی جمله به معنی «انجام دادن» می باشد.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did (مطلب کنونی)
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *