گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات

در این بخش، یکی از فعل‌های مهم زبان انگلیسی معرفی می شود. نحوه ساخت جمله خبری، جمله پرسشی بله و خیر و با کلمه پرسشی در زمان حال ساده برای فعل can بیان خواهد شد و سپس تمام این ساختارها برای زمان گذشته ساده این فعل نیز بیان می شود. لطفا ابتدا فیلم آموزشی را به طور کامل مشاهده فرمائید و سپس متن را مطالعه نمائید.

 

 

برای دانلود این فیلم باید عضو سایت شوید. در صورتی که عضو سایت هستید اینجا کلیک نمایید و اگر عضو سایت نیستید برای عضویت در سایت اینجا کلیک نمایید.

فعل Can

تاکنون، دو نوع فعل در زبان انگلیسی معرفی شده است. دسته اول فعل‌های معمولی، مانند نشستن، برخاستن، خواندن، نوشتن، خوردن و دویدن که ساختارهای جملاتی که با استفاده از این افعال بیان می شود، تا حدودی یکسان است.

دسته دوم فعل‌های خاص مانند فعل‌های to be، have و do می باشند که این فعل‌ها از نظر کاربرد و فرم سؤالی و منفی، روش های مختص به خود دارند. ویژگی اصلی فعل‌های دسته دوم که تعداد آن ها در زبان انگلیسی بسیار اندک است، کاربرد فراوان آن ها نسبت به سایر فعل ها می باشد. بر این اساس در زبان انگلیسی نمی توان پاراگرافی را یافت که از این فعل ها در آن استفاده نشده است. یکی دیگر از فعل های دسته دوم، فعل can و به معنی «توانستن» است.

ساختار زمان حال ساده Can

ساختار زمان حال ساده این فعل با این مثال بیان می شود.

                                  من می‌توانم انگلیسی صحبت کنیم.                                   .I can speak English

همانطور که در این جمله مشاهده می شود یکی از دلایل خاص بودن فعل can، معنای آن می باشد؛ مشخص است که جمله «من می‌توانم» یک جمله کامل نمی باشد و باید در ادامه آن یک فعل دیگر قرار گیرد. پس در صورت وجود فعل can در جمله، باید یک فعل دیگر نیز وجود داشته باشد.

حتما بخوانید: دوره مقدماتی زبان انگلیسی

نکته بعدی در جمله خبری مربوط به متعلقات فعلی است که بعد از can بیان می شود. باید توجه داشت که متعلقات فعل بعد از can که توانایی به آن نسبت داده می شود، دستخوش تغییر نمی شود. همانند English در مثال قبل. به عبارت دیگر، با اضافه شدن فعل can به جمله I speak English «من انگلیسی صحبت می‌کنم»، ادامه جمله با همان ترتیب و ساختار قبل بیان می شود.

نکته دیگر که در استفاده از فعل can بسیار حائز اهمیت است، شکل خود فعل بعد از آن است. به عنوان مثال، در جمله She can speak English «آن خانم می‌تواند انگلیسی صحبت کند»، جمله در زمان حال ساده‌است اما فعل اصلی جمله برای سوم شخص مفرد، بدون پسوند s بیان شده است. بر این اساس باید توجه داشت که فعل بعد از can بصورت مصدرِ infinitive یعنی مصدری و بدون پسوند و پیشوند می باشد.

نکته دیگر که در استفاده از فعل can باید به آن توجه داشت، یکسان بودن فعل can برای تمامی ضمیرها، بر خلاف فعل to be (am, is, are)، فعل do (do, does) و have‌ (have, has) است.

فرم سوالی و منفی برای فعل Can

با توجه به مثال اول این بخش، در جدول ذیل، ساختارهای متفاوت سوالی، پاسخ کوتاه و کامل منفی و مثبت و سوالی با کلمات پرسشی برای فعل can در زمان حال ساده بیان شده است.

 

جمله خبری حال ساده

.I can speak English

جمله سوالی yes/ no

?Can I speak English

پاسخ مثبت کامل

.Yes, I can. I can speak English

پاسخ منفی کامل

.No, I can’t. I can’t speak English

جمله سوالی با کلمه پرسشی

?How can you speak English

 

.I can speak English well

?Can I Speak English

برای ساختن سوال بله یا خیر به صورت «من می‌تونم انگلیسی صحبت کنم؟»، فعل can در ابتدای جمله قرار گرفت و ترتیب فاعل و فعل به فعل و فاعل تغییر کرد. اما باید دقت داشت که ساختار جمله دارای فعل speak تغییر نکرده و به صورت خبری باقی می ماند. به عبارت دیگر سوالی کردن این جمله به عهده فعل can می باشد و از فعل کمکی do نیز در این جمله سوالی استفاده نشده است.

حتما بخوانید: آموزش گرامر انگلیسی

باید توجه داشت که ساختار جمله پرسشی نیز برای همه ضمایر یکسان است.

پاسخ کوتاه و کامل

با فرض اینکه من به سؤال خودم جواب می دهم، پاسخ کوتاه به سوال ?Can I speak English، خواهد بود:

                                                                             بله می‌توانم.                                               .Yes, I can

پاسخ کامل هم به این سؤال همان جمله خبری است:

I can speak English

پاسخ منفی کوتاه با استفاده پسوند منفی‌ساز not بعد از فعل can و ادغام آن ها با یکدیگر بیان شده است.

                                                                      نه، من نمی توانم.                                             .No, I can’t

باید دقت داشت که فرم ادغام نشده not‌ و can به دو صورت نوشته می شود. can not. و cannot، که شکل به هم چسبیده آن رایج تر است؛ اما در در حالت کلی ادغام کردن به جداگفتن اولویت دارد.

پاسخ منفی کوتاه نیز برای تمامی ضمیرها یکسان است.

 …& No, I can’t.   No, you can’t

باید توجه داشت که تلفظ can’t در زبان انگلیسی بریتانیایی‌ و آمریکایی متفاوت است.

همانطور که مشخص است در جمله منفی هم پسوند منفی‌ساز فقط به فعل can متصل می شود و از فعل کمکی don’t استفاده نمی شود.

جواب منفی کامل نیز برای همه ضمیرها یکسان است.

I can’t speak English

 …& No, you can’t speak English

سؤال با کلمه پرسشی

سؤال با کلمه پرسشی به صورت «چطور انگلیسی صحبت می کنی؟» از ساختار استاندارد جمله‌ باکلمه‌پرسشی تبعیت دارد.

 •        کلمه پرسشی + فرم پرسشی جمله.

?How can you speak english

پاسخ به این سوال نیز می توان به صورت زیر باشد.

                         من خیلی خوب انگلیسی حرف می زنم.                         .I can speak English well

well قید حالت است که برای فعل speak، در محل قید که معمولاً انتهای جمله می باشد، قرار گرفته است.

در این بخش نحوه کاربرد فعل can در زمان حال ساده بیان شد و در بخش بعد، نحوه استفاده از این فعل در زمان گذشته ساده بیان می شود.

 

این فیلم آموزشی، یک قسمت از ۳۰۰ قسمت دوره «مقدماتی آموزش زبان انگلیسی» میباشد. برای خرید این محصول، از طریق لینک زیر اقدام فرمایید.

این مطلب بخشی از این مجموعه است: گرامر دوره مقدماتی

مطالب دیگر این مجموعه عبارتند از :

 1. گرامر دوره مقدماتی: حروف انگلیسی
 2. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جمله انگلیسی
 3. گرامر دوره مقدماتی: ضمایر فاعلی
 4. گرامر دوره مقدماتی: افعال to be
 5. گرامر دوره مقدماتی: صفات ملکی در انگلیسی
 6. گرامر دوره مقدماتی: where و what چیست؟
 7. گرامر دوره مقدماتی: جمله منفی با فعل to be
 8. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ کوتاه انگلیسی (No – Yes)
 9. گرامر دوره مقدماتی: درخواست تکرار انگلیسی
 10. گرامر دوره مقدماتی: نحوه بیان سن به انگلیسی
 11. گرامر دوره مقدماتی: جمع بستن اسامی در انگلیسی
 12. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی جمع بستن انگلیسی
 13. گرامر دوره مقدماتی: ضمیر اشاره در انگلیسی
 14. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات انگلیسی
 15. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و معنی have و have got
 16. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی have و have got
 17. گرامر دوره مقدماتی: بیان مالکیت
 18. گرامر دوره مقدماتی: بیان ساعت در زبان انگلیسی
 19. گرامر دوره مقدماتی: طریقه بیان زمان
 20. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد of
 21. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده
 22. گرامر دوره مقدماتی: ساختار سوالی با فعل do
 23. گرامر دوره مقدماتی: ساختار جملات منفی حال ساده
 24. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ به سوال در زمان حال ساده
 25. گرامر دوره مقدماتی: آشنایی با کلمات پرسشی انگلیسی
 26. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال ساده در ساختار جمله خبری
 27. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده
 28. گرامر دوره مقدماتی: فعل گذشته ساده در افعال با قاعده
 29. گرامر دوره مقدماتی: زمان گذشته ساده در افعال بی قاعده
 30. گرامر دوره مقدماتی: شکل سوالی گذشته ساده و کاربرد فعل did
 31. گرامر دوره مقدماتی: شیوه پرسش سوال در گذشته ساده
 32. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال can در انواع جملات (مطلب کنونی)
 33. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد فعل مدال could
 34. گرامر دوره مقدماتی: قید های عبارتی
 35. گرامر دوره مقدماتی: عطف عبارت‌ها و جمله‌ها به هم
 36. گرامر دوره مقدماتی: ساختار وجود داشتن در انگلیسی (there is و there are)
 37. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد how many و how much
 38. گرامر دوره مقدماتی: گرامر some ، any ، a
 39. گرامر دوره مقدماتی: انواع جمع بستن در زبان انگلیسی
 40. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری
 41. گرامر دوره مقدماتی: زمان حال استمراری انگلیسی (بخش دوم)
 42. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی حال استمراری در انگلیسی
 43. گرامر دوره مقدماتی: تفاوت حال استمراری با حال ساده
 44. ساختار فعل و جلمه امری
 45. مفهوم و کاربرد قید در انگلیسی
 46. گرامر دوره مقدماتی: استفاده از مصدر برای بیان هدف
 47. گرامر دوره مقدماتی: مثال‌های مربوط به مصدر بیان هدف
 48. گرامر دوره مقدماتی: صفت تفضیلی
 49. گرامر دوره مقدماتی: نکات تکمیلی صفات تفضیلی
 50. گرامر دوره مقدماتی: توضیحات تکمیلی ساختار افعال پرکاربرد
 51. گرامر دوره مقدماتی: ساختار و کاربرد جملات امری منفی
 52. گرامر دوره مقدماتی: کاربرد و گرامر should
 53. گرامر دوره مقدماتی: نحوه پرسیدن سوالات با کمک فعل like
 54. گرامر دوره مقدماتی: ساختار going to
 55. گرامر دوره مقدماتی: نکات be going to
 56. گرامر دوره مقدماتی: پاسخ‌های کوتاه برای ساختار be going to
 57. گرامر دوره مقدماتی: فعل Might

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *