فعل مدال در زمان گذشته یا Modal Verbs in Past Tense و کاربرد آن

در گفتاری گذشته با مفهوم فعل مدال و کاربرد آن‌ها در زمان حال آشنا شدیم. در این گفتار می‌خواهیم ببینیم اگر یک فعل مدال در ساختارِ زمان گذشته به کار رفت چه تاثیری در معنای جمله خواهد گذاشت؟

بخوانید: افعال مدال در زمان حال؛ معانی و نحوه کاربرد آن‌ها

در گفتار مربوط به کارایی افعال مدال در زمان حال، با هم دیدیم که می‌توانیم از یک فعل مدال برای بیان اینکه تا چه اندازه از وقوع یک رخداد مطمئن هستیم استفاده کنیم.

بطور مشابه، می‌توانیم از یک فعل مدال برای بیان حدس و گمان خود درباره اینکه یک واقعه خاص در گذشته رخ داده است یا خیر، نیز استفاده کنیم.

مروری بر زمان حال کامل یا present perfect tense

هر گاه در زبان انگلیسی بعد از have یا has از شکل سوم فعل یا همان past participle استفاده شود ما زمان حالِ کامل یعنی present perfect tense یا نام دیگرِ آن، زمانِ ماضی نقلی را خواهیم داشت:

I have finished my homework.

«من تکلیف درسی‌ام را به پایان رسانده‌ام.»

اگر ما بخواهیم در زمان حال از یک فعل مدال استفاده کنیم، همانطور که در گفتارهای پیشین هم دیدیم، پس از این فعل مدال، یک مصدرِ infinitive بدونِ to خواهیم داشت.

I must finish my homework.

«من باید تکلیف درسی‌ام را به اتمام برسانم.»

کاربرد فعل مدال در زمان حال کامل

هنگامی که بخواهیم از یک فعل مدال، در زمان گذشته استفاده کنیم، پس از این فعل مدال، ما ساختارِ حال کامل را خواهیم داشت.

به این صورت که ابتدا فعل مدال و بعد ساختار present perfect آورده می‌شود.

نکته مهم: در چنین شرایطی، از ساختار ماضی نقلی (یا همان حال کاملِ) به کار رفته در ترکیبِ فوق، با نام دیگری یعنی زمان مطلقِ کامل یا perfect infinitive یاد می‌کنند.

کاربرد فعل مدال must در کنار perfect infinitive

‌ما از فعل must پیش از ساختار perfect infinitive استفاده می‌کنیم تا بیان کنیم از وقوع چیزی در گذشته یقین داریم:

He must have been really happy when he heard he’d succeeded in Konkour.

«او حتما از شنیدن خبر اینکه در کنکور موفق شده خیلی خرسنده بوده است.»

My bike’s gone! Some thief must have stolen it!

«موتورسیکلت من نیست! حتما یک دزدی آن را برده است!»

کاربرد فعل‌های مدال might و may و could در کنار perfect infinitive

ما از این افعال سه گانه پیش از ساختار perfect infinitive استفاده می‌کنیم تا بگوییم، ما اینطور فکر می‌کنیم که ممکن بوده چیزی در گذشته رخ دهد ولی از اینکه اتفاق افتاده مطمئن نیستیم.

یادآوری: مفهوم فعل‌های مدال را به خاطر دارید؟ اینجا را مرور کنید

He can’t find his keys. He could have left them in the house.

«او نمی‌تواند کلید‌هایش را پیدا کند. احتمال دارد آن‌ها را در خانه جا گذاشته باشد.»

The thief might have used a wrench to steal my bike. But I’m not sure.

«این دزد ممکن است از یک آچار برای سرقت موتورسیکلت من استفاده کرده باشد. ولی مطمئن نیستم.»

My mother hasn’t got home yet. Her flight may have been delayed due to bad weather.

«مادر من هنوز به خانه نرسیده است. احتمال دارد پرواز او بخاطر شرایط نامساعد جوی دچار تاخیر شده باشد.»

کاربرد فعل مدال can’t در کنار perfect infinitive

ما همچنین می‌توانیم از فعل مدال can’t پیش از ساختار perfect infinitive استفاده کنیم تا بیان کنیم که حس می‌کنیم مطمئنیم از اینکه چیزی در گذشته رخ نداده است.

I think my bike was securely locked, but it can’t have been.

«من تصور می‌کنم که موتورسیلکتم بطور امن قفل شده بود ولی قطعا نمی‌توانسته اینطور باشد.»

He can’t have left the keys in the house. He was holding them a minute ago.

«ممکن نیست او کلیدها را در خانه جا گذاشته باشد. همین یک دقیقه پیش آن‌ها را در دستش گرفته بود.»

You can’t have made this mistake. The question was so easy.

«امکان ندارد تو چنین اشتباهی کرده باشی. این سؤال خیلی راحت بود.»

2 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *