فعل مجهول در انگلیسی

انگلیسی با فیلم، جلسه ۷: فعل مجهول در انگلیسی

در جلسه هفتم از دوره انگلیسی با فیلم و در بخش بررسی، به موضوع ساختار فعل مجهول در انگلیسی یا passive voice می‌پردازیم.

از اینجا به تمامی جلسات انگلیسی با فیلم دسترسی داشته باشید

 

فعل مجهول در انگلیسی چیست؟

فعل مجهول در انگلیسی یا passive form یا passive voice زمانی به کار می‌رود که اهمیت مفعول از فاعل بیشتر باشد. به عبارت دیگر، هدف اصلی جمله بیان وضعیت مفعول است تا فاعل. این اهمیت ممکن است دلایل مختلف داشته باشد:

 • فاعل مشخص نیست یا اهمیتی ندارد.
 • فاعل موضوعِ اصلی مورد نظر گوینده نیست.
 • متنِ ما رسمی و ادبی است.

به عنوان مثال در کلیپ بالا با هم دیدیم:

Andy’s birthday party has been moved to today.

«جشن تولد اَندی به امروز منتقل شده است.»

در این جمله، خود موضوعِ «جابجایی جشن تولد به امروز» برای مخاطبان مهم بوده است. نه اینکه «چه کسی» این جابجایی را انجام داده است.

شکل معلوم جمله می‌توانسته مانند این جمله باشد:

Andy’s mom has moved the party to today.

«مادر اندی جشن تولد را به امروز جابجا کرده است.»

در این جمله «has moved» شکل معلوم فعل و در جمله بالا «has been moved» شکلِ مجهول فعل هستند.

دسته‌بندی کامل: گرامر زبان انگلیسی از مقدماتی تا پیشرفته

همانطور که در دو جمله مجهول و معلوم می‌بینید، زمان هر دو جمله، زمان present perfect یا زمان حال کامل یا ماضی نقلی است.

فعل مجهول در انگلیسی برای زمان حال کامل اینطور ساخته می‌شود؛

Subject + have/has + been past participle [rest of the sentence].

نکته مهم: در جمله بالا منظور از subject، همان مفعول یعنی object در ساختار معلومِ جمله است.

شناخت فعل‌های مجهول در انگلیسی با چند مثال کاربردی

ساختار فعل مجهول در انگلیسی یکی از پرکاربردترینِ فعل‌ها است؛ هم در انگلیسی رسمی و هم در مکالمه و محاوره.

در ادامه به چند مثال معلوم و مجهول از زمان‌های مختلف توجه نمایید:

ترجمهشکل معلوم و مجهولزمان جمله
معلوم: «دیروز، دزدی ماشین من را ربود.»
مجهول: «ماشین من دیروز دزدیده شد.»
.A thief stole my car yesterday
.My car was stolen yesterday
گذشته ساده
معلوم: «من پنجره را باز گذاشته بودم.»
مجهول: «پنجره باز گذشته شده بود.»
.I had left the window open
.The window had been left open
گذشته کامل
معلوم: «کارگران در زمان جنگ این ساختمان را می‌ساختند.»
مجهول: «این ساختمان در زمان جنگ در دست ساخت بود.»
.Workers were building this house during the war
.This house was being built during the war
گذشته استمراری

جدول تمام ساختارهای مجهول در انگلیسی با مثال

در ادامه جدول تمامی ساختارهای متعارف و کاربردی برای فعلِ مجهول در انگلیسی را مشاهده می‌کنید.

از لحاظِ نظری و تئوری، این امکان وجود دارد که برای همه زمان‌های ۱۲ گانه انگلیسی ساختار مجهول بسازیم، به طوری که هر کدام از این جمله‌ها صحیح باشند و عبارتی معنادار را مخابره کنند. اما در عمل، فقط تعدادی از این زمان‌های اصلی دارای شکل مجهول در انگلیسی هستند. همچنین الگوهای دیگری همچون شرطی نوع دوم و سوم و ساختارهای وجه وصفی نیز دارای شکل مجهول هستند.

در این جدول شما شکلِ معلوم و مجهول فعل هر کدام از این ساختارها را مشاهده می‌کنید و پس از برای هر کدام مثالی را می‌بینیم:

Passive Voice
شکل مجهول
Active Voice
شکلِ معلوم
Tense
زمان
was writtenwrotePast Simple
گذشته ساده
was being writtenwas writingPast Progressive
گذشته استمراری
have/has been writtenhave/has writtenPresent Perfect
گذشته نقلی
had been writtenhad writtenPast Perfect
گذشته کامل
is writtenwritePresent Simple
حال ساده
is being writtenis writingPresent Progressive
حال استمراری
will be writtenwill writeFuture Simple
آینده ساده
would be writtenwould writeConditional Present
شرطی نوع دوم
would have been writtenwould have writtenConditional Past
شرطی نوع سوم
to be writtento writePresent Infinitive
مصدر در زمان حال
to have been writtento have writtenPerfect Infinitive
مصدرِ کامل
being writtenwritingPresent Participle
وجه وصفی زمان حال
having been writtenhaving writtenPerfect Participle
وجه وصفی کامل

مثال‌های کاربردی برای شکل مجهول با فعلِ Write

 • شکل مجهول برای گذشته ساده past simple

I wrote a letter yesterday.

«من دیروز نامه‌ای نوشتم.»

A letter was written yesterday.

«دیروز نامه‌ای نوشته شد.»

 • شکل مجهول برای گذشته استمراری past progressive

I was writing a letter all morning.

«من تمام صبح را مشغول نوشتن نامه‌ای بودم.»

A letter was being written all morning.

«در تمام مدت صبح، نامه‌ای در حال نوشته شدن بود.»

 • شکل مجهول برای گذشته نقلی present perfect

I have written a letter since yesterday.

«من از دیروز تا کنون یک نامه نوشته‌ام.»

A letter has been written since yesterday.

«از دیروز تا کنون، نامه‌ای نوشته شده است.»

 • شکل مجهول برای گذشته کامل past perfect

I had written a letter before he came.

«من قبل از اینکه او بیاید، نامه‌ای نوشته بودم.»

A letter had been written before he came.

«قبل از اینکه او بیاید، نامه‌ای نوشته شده بود.»

 • شکل مجهول برای حال ساده present simple

I write a letter every day.

«من هر روز نامه‌ای می‌نویسم.»

A letter is written every day.

«هر روز نامه‌ای نوشته می‌شود.»

 • شکل مجهول برای حال استمراری present progressive

I am writing a letter now.

«من اکنون در حال نوشتن نامه‌ای هستم.»

A letter is being written now.

«اکنون نامه‌ای در حال نوشته شدن است.»

 • شکل مجهول برای آینده ساده future simple

I will write a letter tomorrow.

«من فردا نامه‌ای خواهم نوشت.»

A letter will be written tomorrow.

«فردا نامه‌ای نوشته خواهد شد.»

 • شکل مجهول برای شرطی نوع دوم conditional present

I would write a letter if you asked me.

«نامه‌ای می‌نویسم، اگر از من بخواهی.»

A letter would be written if you asked me.

«نامه‌ای نوشته می‌شود، اگر از من بخواهی.»

 • شکل مجهول برای شرطی نوع سوم conditional past

I would have written a letter if you had asked me.

«نامه‌ای می‌نوشتم، اگر از من خواسته بودی.»

A letter would have been written if you had asked me.

«نامه‌ای نوشته می‌شد، اگر از من خواسته بودی.»

 • شکل مجهول برای مصدر در زمان حال present infinitive

I want to write a letter.

«من می‌خواهم نامه‌ای بنویسم (نوشتنِ نامه‌ای را می‌خواهم).»

A letter wants to be written.

«نامه‌ای می‌خواهد نوشته شود (نامه‌ای نوشته‌شدن می‌خواهد).»

 • شکل مجهول برای مصدر کامل perfect infinitive

I was glad to have written the letter.

«من از نوشتن نامه خوشحال بودم.»

A letter was glad to have been written.

«نامه‌ای از نوشته شدنش خوشحال بود.»

برای یکپارچه بودن مثال‌ها از قالب نمونه‌های قبلی استفاده کردیم ولی واضح است که «خوشحالیِ نامه» فقط در متن‌های ادبی قابل تصور است.

 • شکل مجهول برای وجه وصفی زمان حال present participle

Writing a letter is a hard task.

«نوشتنِ نامه کار دشواری است.»

Being written, is what a letter does.

«نوشته شدن، کاری است که یک نامه انجام می‌دهد.»

 • شکل مجهول برای وجه وصفی کامل perfect participle

Having written a letter, I posted it.

«با نوشتنِ نامه و اتمامش، من آن را پُست کردم.»

Having been written, the letter was posted.

«با اتمامِ نوشته شدنش، نامه پُست شد.»

توصیه ویژه ما به شما: خرید محصول آموزش زبان انگلیسی با انیمیشن «شگفت انگیزان» . به وسیله این محصول،‌ زبان انگلیسی خود را با مشاهده فیلم متحول نمایید! 

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *