فعل‌های دو قسمتی در زبان انگلیسی یا Phrasal Verbs

«فعل‌» یکی از ارکان اصلی جمله در زبان انگلیسی محسوب می‌شود. یکی از حساس‌ترین موضوعات گرامری در مورد این جزء اصلی از جمله مربوط به «فعل‌های دو قسمتی یا phrasal verbs» است. و ما در این بخش به نحوه کاربرد آن‌ها و نکاتی که باید در این باره بدانیم می‌پردازیم. برای مشاهده لیست کاملِ تمامی این فعل‌های مرکب می‌توانید با کلیک روی این عبارت به «جدول انتهایی این مطلب» دسترسی داشته باشید و یا برای دیدن صفحه مربوط به پست‌ها از لینک زیر استفاده کنید:

همینجا جدول تمامی فعل‌های دو قسمتی را ببینید

فعل دو قسمتیلینک دسترسیمهمترین افعال دو قسمتی بررسی شده
ActلینکAct on - Act out - Act up to - Act up - Act upon
AddلینکAdd up to - Add in - Add up - Add on
AnswerلینکAnswer back - Answer for - Answer to
AskلینکAsk for - Ask after - Ask over - Ask in - Ask out
BackلینکBack away - Back down - Back into - Back down - Back up
BailلینکBail off - Bail out - Bail out of - Bail out on - Bail up
BargainلینکBargain for - Bargain down - Bargain on
BashلینکBash down - Bash in - Bash up - Bash out
BeلینکBe after - Be along - Be down - Be in - Be off
BeatلینکBeat down - Beat off - Beat out - Beat up
BelongلینکBelong in - Belong to - Belong with
BendلینکBend down - Bend across - Bend toward - Bend over
BlockلینکBlock off - Block in - Block up - Block out
BlowلینکBlow away - Blow off - Blow out - Blow up
BogلینکBog down - Bog in - Bog off - Bog into
BoilلینکBoil away - Boil up - Boil down to - Boil down - Boil over
BookلینکBook into - Book in - Book up - Book out
BottleلینکBottle away - Bottle out - Bottle up
BounceلینکBounce back - Bounce into - Bounce off
BreakلینکBreak away - Break off - Break up - Break out of
BreezeلینکBreeze along - Breeze in - Breeze through - Breeze out
BringلینکBring about - Bring up - Bring around - Bring down
BuckleلینکBuckle down - Buckle under - Buckle up
BuildلینکBuild in - Build up - Build around
BumpلینکBump against - Bump on - Bump up - Bump off
BundleلینکBundle off - Bundle out - Bundle into - Bundle up
BurnلینکBurn down - Burn off - Burn up - Burn out
BusinessلینکBranch out - Take off - Bail out - Close down - Step down
BuyلینکBuy in - Buy out - Buy into - Buy off - Buy up
BuzzلینکBuzz around - Buzz in - Buzz out - Buzz off - Buzz with
CallلینکCall for - Call off - Call in - Call out
CheckلینکCheck back - Check in - Check out - Check on
ClothesلینکDo up - Hang out - Have on - Slip into - Wrap up
ComeلینکCome down to - Come in - Come down with- Come to
CrackلینکCrack down on - Crack up - Crack into - Crack on
CarryلینکCarry off - Carry out - Carry on - Carry over
CutلینکCut across - Cut back - Cut down - Cut in - Cut out
DoلینکDo over - Do away with - Do up - Do without
DownلینکDie down - Jot down - Mark down - Pour down - Track down
DropلینکDrop away - Drop back - Drop in - Drop by - Drop off
FallلینکFall apart - Fall back - Fall for - Fall back on - Fall off
GetلینکGet along with - Get by - Get over - Get away with
GiveلینکGive away - Give in - Give up - Give out
GoلینکGo off - Go in - Go along with - Go by
GrowلینکGrow apart - Grow back - Grow on - Grow out of - Grow up
Handلینکhand back - Hand down - Hand in - Hand on - Hand out
HangلینکHang about - Hang in - Hang on - Hang up - Hang out
HaveلینکHave against - Have in - Have up on - Have around
HoldلینکHold against - Hold up - Hold onto - Hold out
InلینکBash in - Blend in - Butt in - Lock in - Rush in
JumpلینکJump around - Jump in - Jump off - Jump out - Jump up
KeepلینکKeep around - Keep in - Keep at - Keep on
KickلینکKick around - Kick back - Kick down - Kick in - Kick off
KnockلینکKnock about - Knock off - Knock back - Knock up
LayلینکLay by - Lay down - Lay low - Lay off - Lay out
LetلینکLet down - Let in - Let in on - Let off - Let out
LiveلینکLive by - Live for - Live out - Live off - Live with
LookلینکLook away - Look ahead - Look up - Look down to
MakeلینکMake after - Make out - Make off - Make up
MessلینکMess around - Mess with - Mess up - Mess about
MoveلینکMove ahead - Move in - Move on - Move over - Move out
OffلینکBe off - Clear off - Fight off - Frighten off - Set off
PassلینکPass around - Pass by - Pass away - Pass up - Pass through
PickلینکPick apart - Pick off - Pick on - Pick out - Pick up
PlayلینکPlay along - Play at - Play around - Play off - Play upon
PullلینکPull ahead - Pull back - Pull down - Pull in
PutلینکPut across - Put back - Put down - Put up with
RunلینکRun after - Run away - Run out of - Run up
SeeلینکSee in - See through - See out - See into
SetلینکSet down - Set in - Set on - Set off
SpeakلینکSpeak for - Speak out - Speak to - Speak up
StandلینکStand aside - Stand by - Stand out - Stand for - Stand up
TakeلینکTake out - Take over - Take off - Take after
ThrowلینکThrow away - Throw in - Throw down - Throw off - Throw on
TryلینکTry back - Try for - Try it on - Try out - Try on
TurnلینکTurn around - Turn up - Turn away - Turn into
UpلینکBack up - Blow up - Clear up - Sum up - Sneak up
WalkلینکWalk away - Walk into - Walk in on - Walk off - Walk out
WashلینکWash away - Wash off - Wash down - Wash up - Wash out
WearلینکWear away - Wear down - Wear in - Wear off - Wear out
WorkلینکWork on - Work out - Work off - Work over - Work up

در زبان انگلیسی، فعل‌های دو قسمتی فراوانی وجود دارند. به این فعل‌ها، «فعل مرکب یا فعل چند قسمتی یا multiword verb» نیز گفته می‌شود؛ چرا که در مواردی بیش از دو قسمت دارند.

آشنایی با مفهوم فعل‌های دو قسمتی

تعداد فعل‌های دو قسمتی در انگلیسی فراوان است. و انتظار نمی‌رود که شما تمامی این فعل‌ها را بشناسید. ولی باید به تناسب نیازتان به سراغ فعل‌های مورد استفاده بروید.

  • در بعضی موارد می‌توان به سادگی و با اطمینان نسبی معنای یک فعل دو قسمتی را حدس زد:

I picked up my pen.

«من خودکارم را برداشتم.»

  • ولی در برخی موارد دیگر حدس زدن معنای فعل‌های دو قسمتی کار چندان راحتی نیست:

I picked up English quickly.

«من خیلی سریع انگلیسی را یاد گرفتم.»

با پرکاربردترین افعال دو قسمتی در انگلیسی آشنا شوید

بنابراین راهی جر جستجو کردن معنای این فعل‌ها در دیکشنری وجود ندارد و به هر فعل دو قسمتی تازه‌ای که رسیدیم باید به دیکشنری مراجعه کنیم.

برای «فعل دو قسمتی pick up» با مراجعه به دیکشنری می‌بینیم به هر دو معنا اشاره شده است و همچنین معانی دیگری نیز برای این فعل وجود دارند.

فعل‌های دو قسمتی

توجه: وقتی با فعل دو قسمتی جدیدی مواجه می‌شوید و بعد از دیدن معنایش در دیکشنری، آن را در دفتر تجربیات زبانی خود ثبت می‌کنید، مفید است که «نوعِ این فعل دو قسمتی» را نیز یادداشت کنید.

فعل‌های دو یا چند قسمتی، تشکیل یافته از «یک فعل و یک حرف اضافه» و یا «یک فعل و دو حرف اضافه» هستند.

فعل‌های دو قسمتی به دو نوع «جدا شدنی و جدا نشدنی» تقسیم می‌شوند.

فعل‌های دو قسمتی جدا شدنی یا Separable

He shut his PC down.

He shut down his PC.

«او رایانه خود را خاموش کرد.»

در فعل‌های دو قسمتی «جدا شدنی» فعل و حرف اضافه می‌توانند «به هم چسبیده» باشند و یا اینکه «بینشان فاصله‌ای ایجاد شود». این فاصله معمولا توسط «مفعول یا همان object» پر می‌شود. ولی در هر دو حالت، معنا یکسان است و تفاوتی ندارند.

Can you turn the TV on?

Can you turn on the TV?

«ممکن است تلویزیون را روشن کنی؟»

نکته‌ای مهم درباره فعل‌های دو قسمتی جدا شدنی

اگر ما در جمله از یک «ضمیر» استفاده ‌کنیم، (مثلا ضمیر it را بجای اسمِ مفعول به کار ببریم) در این صورت، حتما باید این ضمیر بین فعل و حرف اضافه قرار بگیرد. ببینید:

Can you turn it on?

Can you turn on it?

فعل‌های دو قسمتی جدا نشدنی یا Non-separable

I always look after my mother. She is very old.

«من همیشه از مادرم مراقبت می‌کنم. او خیلی پیر است.»

I always look my mother after.

در فعل‌های دو قسمتی جدا نشدنی نمی‌توانیم بین فعل و حرف اضافه‌اش فاصله ایجاد کنیم.

از دست ندهید: افعال دو قسمتی در فیلم!

حتی وقتی می‌خواهیم بجای اسم از ضمیر هم استفاده کنیم، باز هم این دو بخش از یکدیگر جدا نمی‌شوند:

My mother is very old. I always look after her.

«مادرم خیلی پیر است. همیشه از او مراقبت می‌کنم.»

نکته مهم: تا زمانی که به دیکشنری مراجعه نکنیم نمی‌توانیم تشخیص دهیم که یک فعل جدا شدنی است یا جدا نشدنی.

تصویر زیر به ورودی دو فعل «turn on» و «look after» در «دیکشنری آنلاین Longman» مربوط است:

فعل‌های دو قسمتی

همانطور که در تصویر بالا نیز مشاهده می‌کنید، همه دیکشنری‌های مرجع به نوعی شیوه جدا شدنی یا جدا نشدنی بودن یک فعل را مشخص می‌کنند. مثلا در در دیکشنری Longman و در تصویر بالا:

  • با قرار دادن علامت  بین دو عبارت turn something  on به جدا شدنی بودن این فعل دو قسمتی تصریح شده است.
  • و در فعل look after با بیان عبارت look after somebody/something در عنوان ورودی، روی این موضوع که مفعول حتما بعد از بخش دوم فعل می‌آید تأکید و این ترتیب جدا نشدنی بودن فعل بیان شده است.

توجه: دیکشنری‌های مختلف از شیوه‌ها و نمادهای متفاوتی برای بیان جدا شدنی یا جدا نشدنی بودن استفاده می‌کنند و همگی مشابه دیکشنری Longman نیستند.

فعل‌های چند قسمتی یا Multi-word Verbs

در فعل‌های چند قسمتی، فعل دارای دو حرف اضافه است.

به این مثال توجه کنید:

Ali came up with a great idea.

«علی یک ایده عالی به ذهنش رسید.»

The working conditions are really hard. I don’t know how I put up with them.

«شرایط کاری بسیار سخت است. نمی‌دانم چطور آن‌ها را تحمل می‌کنم.»

توجه: تعداد این فعل‌های چند قسمتی زیاد نیست. ولی این فعل‌ها «همانند فعل‌های جدا نشدنی» عمل می‌کنند.

فعل‌های ناگذرا به مفعول یا Intransitive Verbs

فعل‌های ناگذرا نمی‌توانند مفعول بپذیرند. وقتی فعل‌های دو یا چند قسمتی ناگذرا به مفعول باشند، دیگر موضوع جداشدن یا نشدن برایشان مطرح نیست. زیرا مفعولی ندارند که بخواهد بین فعل و حرف اضافه قرار بگیرد.

What time does he get up?

«او چه ساعتی از خواب بلند می‌شود؟»

I stood up and went to school.

«من برخاستم و به مدرسه رفتم.»

جدول تمامی فعل‌های دو قسمتی در زبان انگلیسی

با استفاده از جدول زیر می‌توانید به پست‌های ویژه‌ای که به هر کدام از فعل‌‌ها اختصاص داده شده‌اند مراجعه کنید و ساختار، معانی و کاربردها و مثال‌های هر یک را ببینید. توجه داشته باشید که انتظار نمی‌رود تمامی این موارد را حفظ کنید. آدرس اینترنتی این صفحه را جایی ذخیره کنید و به تناسب نیازتان و به عنوان یک مرجع مورد بازدید قرار دهید.

فعل دو قسمتیلینک دسترسیمهمترین افعال دو قسمتی بررسی شده
ActلینکAct on - Act out - Act up to - Act up - Act upon
AddلینکAdd up to - Add in - Add up - Add on
AnswerلینکAnswer back - Answer for - Answer to
AskلینکAsk for - Ask after - Ask over - Ask in - Ask out
BackلینکBack away - Back down - Back into - Back down - Back up
BailلینکBail off - Bail out - Bail out of - Bail out on - Bail up
BargainلینکBargain for - Bargain down - Bargain on
BashلینکBash down - Bash in - Bash up - Bash out
BeلینکBe after - Be along - Be down - Be in - Be off
BeatلینکBeat down - Beat off - Beat out - Beat up
BelongلینکBelong in - Belong to - Belong with
BendلینکBend down - Bend across - Bend toward - Bend over
BlockلینکBlock off - Block in - Block up - Block out
BlowلینکBlow away - Blow off - Blow out - Blow up
BogلینکBog down - Bog in - Bog off - Bog into
BoilلینکBoil away - Boil up - Boil down to - Boil down - Boil over
BookلینکBook into - Book in - Book up - Book out
BottleلینکBottle away - Bottle out - Bottle up
BounceلینکBounce back - Bounce into - Bounce off
BreakلینکBreak away - Break off - Break up - Break out of
BreezeلینکBreeze along - Breeze in - Breeze through - Breeze out
BringلینکBring about - Bring up - Bring around - Bring down
BuckleلینکBuckle down - Buckle under - Buckle up
BuildلینکBuild in - Build up - Build around
BumpلینکBump against - Bump on - Bump up - Bump off
BundleلینکBundle off - Bundle out - Bundle into - Bundle up
BurnلینکBurn down - Burn off - Burn up - Burn out
BusinessلینکBranch out - Take off - Bail out - Close down - Step down
BuyلینکBuy in - Buy out - Buy into - Buy off - Buy up
BuzzلینکBuzz around - Buzz in - Buzz out - Buzz off - Buzz with
CallلینکCall for - Call off - Call in - Call out
CheckلینکCheck back - Check in - Check out - Check on
ClothesلینکDo up - Hang out - Have on - Slip into - Wrap up
ComeلینکCome down to - Come in - Come down with- Come to
CrackلینکCrack down on - Crack up - Crack into - Crack on
CarryلینکCarry off - Carry out - Carry on - Carry over
CutلینکCut across - Cut back - Cut down - Cut in - Cut out
DoلینکDo over - Do away with - Do up - Do without
DownلینکDie down - Jot down - Mark down - Pour down - Track down
DropلینکDrop away - Drop back - Drop in - Drop by - Drop off
FallلینکFall apart - Fall back - Fall for - Fall back on - Fall off
GetلینکGet along with - Get by - Get over - Get away with
GiveلینکGive away - Give in - Give up - Give out
GoلینکGo off - Go in - Go along with - Go by
GrowلینکGrow apart - Grow back - Grow on - Grow out of - Grow up
Handلینکhand back - Hand down - Hand in - Hand on - Hand out
HangلینکHang about - Hang in - Hang on - Hang up - Hang out
HaveلینکHave against - Have in - Have up on - Have around
HoldلینکHold against - Hold up - Hold onto - Hold out
InلینکBash in - Blend in - Butt in - Lock in - Rush in
JumpلینکJump around - Jump in - Jump off - Jump out - Jump up
KeepلینکKeep around - Keep in - Keep at - Keep on
KickلینکKick around - Kick back - Kick down - Kick in - Kick off
KnockلینکKnock about - Knock off - Knock back - Knock up
LayلینکLay by - Lay down - Lay low - Lay off - Lay out
LetلینکLet down - Let in - Let in on - Let off - Let out
LiveلینکLive by - Live for - Live out - Live off - Live with
LookلینکLook away - Look ahead - Look up - Look down to
MakeلینکMake after - Make out - Make off - Make up
MessلینکMess around - Mess with - Mess up - Mess about
MoveلینکMove ahead - Move in - Move on - Move over - Move out
OffلینکBe off - Clear off - Fight off - Frighten off - Set off
PassلینکPass around - Pass by - Pass away - Pass up - Pass through
PickلینکPick apart - Pick off - Pick on - Pick out - Pick up
PlayلینکPlay along - Play at - Play around - Play off - Play upon
PullلینکPull ahead - Pull back - Pull down - Pull in
PutلینکPut across - Put back - Put down - Put up with
RunلینکRun after - Run away - Run out of - Run up
SeeلینکSee in - See through - See out - See into
SetلینکSet down - Set in - Set on - Set off
SpeakلینکSpeak for - Speak out - Speak to - Speak up
StandلینکStand aside - Stand by - Stand out - Stand for - Stand up
TakeلینکTake out - Take over - Take off - Take after
ThrowلینکThrow away - Throw in - Throw down - Throw off - Throw on
TryلینکTry back - Try for - Try it on - Try out - Try on
TurnلینکTurn around - Turn up - Turn away - Turn into
UpلینکBack up - Blow up - Clear up - Sum up - Sneak up
WalkلینکWalk away - Walk into - Walk in on - Walk off - Walk out
WashلینکWash away - Wash off - Wash down - Wash up - Wash out
WearلینکWear away - Wear down - Wear in - Wear off - Wear out
WorkلینکWork on - Work out - Work off - Work over - Work up

0 پاسخ

دیدگاه خود را ثبت کنید

تمایل دارید در گفتگوها شرکت کنید؟
در گفتگو ها شرکت کنید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *